Instructie

Via deze enquête kunt u maximaal 5 onbeantwoorde vragen indienen die u tegenkomt bij de uitoefening van uw vak of in de dagelijkse praktijk. Wij vragen u zich met name te richten op vragen die u vaak tegenkomt en/of die van invloed zijn op een substantieel deel van de beweegzorg. Het verzoek is om de onbeantwoorde vragen in de vorm van een onderzoeksvraag op te schrijven. De vraag mag zowel betrekking hebben op zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg) als op zorginnovatie (innovatieve medische, technische en/of sociale oplossingen binnen de beweegzorg; ‘welke uitdagingen willen we de komende 5 jaar opgelost hebben?’). Ook vragen over de organisatie van zorg zijn welkom. U kunt het beste uw onderzoeksvraag in PICO-vorm (Patient Intervention Comparison Outcome) formuleren. Informatie over reeds opstartende/lopende interventiestudies kunt u eventueel vinden op https://clinicaltrials.gov.
 
Voorbeelden zorgevaluatievragen die een subsidie toegekend hebben gekregen:
  • Wat is de kosteneffectiviteit van de behandeling met circulair gips versus een gipsspalk bij gereponeerde distale radiusfracturen op secundaire fractuurdislocatie?
  • Wat is de kosteneffectiviteit van een vroegtijdige interventie (DAIR op dag 10) bij verlengde wondlekkage na plaatsing van de primaire knie- of heup prothese, in vergelijking met gebruikelijke zorg?
 
Voorbeelden zorginnovatievragen:
  • Neemt de sensitiviteit en specificiteit bij peri-operatieve kweken bij prothese revisie-chirurgie toe wanneer er naast de conventionele kweken gebruik wordt gemaakt van sonicatie?
  • Wat is het effect van Platelet Rich Plasma (PRP) op het herstel van een tenniselleboog versus het effect van een placebo behandeling?
Algemene gegevens

Question Title

* Naam

Question Title

* E-mailadres

Question Title

* Ziekenhuis

Question Title

* Soort ziekenhuis

Question Title

* Soort lidmaatschap

Question Title

* Ik vul deze vragenlijst in namens

T