In 2018 is het Nationale Sportakkoord getekend. Belangrijk thema hierin is “Inclusief Sporten”. Doel is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan bewegen en sporten en dat belemmeringen om tot bewegen of sporten te komen weggenomen worden.  Om dit te bereiken moet er nog het nodige gebeuren.

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben daarom de krachten gebundeld. Zij willen gezamenlijk onderzoek doen naar de beweeg- en sportbehoefte onder mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking of chronische aandoening en naar de belemmeringen die men ondervindt om te gaan bewegen of sporten. Uw antwoorden zijn van essentieel belang voor deze gemeenten om vervolgens beleid en acties te ontwikkelen om de ervaren belemmeringen weg te nemen en het beweeg- en sportaanbod aan te laten sluiten op uw behoefte. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sportservice Zuid-Holland.  

Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze vragenlijst in te vullen, zodat wij uw wensen en belemmeringen kennen en daar rekening mee kunnen houden in de toekomst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wij garanderen u dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden en dat uw privacy gewaarborgd is.

Als u vragen hebt of op de hoogte wilt blijven van de resultaten van het onderzoek kunt u dit kenbaar maken door een mail sturen naar Berber Koopmans of Erik de Winter.

Wij danken u bij voorbaat voor de door u te nemen moeite.
 

Met vriendelijke groet

Berber Koopmans (bkoopmans@teamsportservice.nl)

en Erik de Winter (erik@winterwerkt.nl)

T