Attractiviteitsplan 2021 - Thuisverpleging

Geachte,

In het attractiviteitsplan voor de verpleegkundigen voorzag Minister Onkelinx enkele maatregelen om het beroep van verpleegkundige op te waarderen en aantrekkelijker te maken. Eén van deze maatregelen is de toeslag van 20% voor de avondprestaties tussen 19 uur en 20 uur (maandag tot vrijdag), uitgezonderd de weekendprestaties. De toeslagregeling, die initieel enkel gold voor de medewerkers “aan het bed van de patiënt” werd, retroactief vanaf 1 januari 2011, uitgebreid naar alle personeelsleden.

Via de enquête in bijlage kan u een financiële tussenkomst aanvragen. De financiering voorziet enkel in een tussenkomst van de betaalde toeslag van het supplement van 20%, door de Kamer verhoogd met een forfaitaire patronale last van 35%.

Gepresteerde uren tussen 19u en 20u waarvoor een hoger loonsupplement dan 20% op van toepassing is, in functie van de toekenning van een andere onregelmatige prestatie bv. 30% loonsupplement voor een onderbroken dienst of 35% loontoeslag voor nachtwerk, zijn uitgesloten van de in te vullen enquête. Cumulatie met andere financieringsmaatregelen is eveneens uitgesloten.

Op basis van de door u verklaarde bedragen en uren en in functie van het beschikbare budget, zal de Kamer een verdeling en berekening opstellen. Wij storten u dan zo snel mogelijk de berekende tussenkomst voor 2021. U moet ons natuurlijk de nodige bewijsstukken van de betaalde toeslagen bezorgen.

U hoeft de opgegeven gegevens uit de enquête binnen de maand na invulling ter kennis overmaken aan de leden van het overlegorgaan van uw instelling (OR, CPBW, SD). Dit kan door een printscreen te maken van de enquête. De enquête afdrukken nadat ze werd ingevuld is niet mogelijk.

De ingevulde enquête en het stavingsbewijs dienen uiterlijk op 06/04/2022 in ons bezit te zijn. Vanaf 07/04/2022 wordt de toegang tot de enquête afgesloten! Indien de gegevens voor deze datum niet werden doorgegeven, dan doet u ook afstand van een mogelijke financiële tussenkomst!
Wij bedanken u alvast voor uw deelname aan onze enquête.

T