VakWereld doet onderzoek naar bescherming van gegevens in organisaties

De "AVG" ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vijf jaar geleden in het leven geroepen. Wat is de ervaring en stand van zaken? VakWereld doet (vervolg-)onderzoek en vraagt u daaraan mee te werken. Het invullen van de vragen kost u ongeveer vijf minuten.
En natuurlijk kunt u dan ook weer de resultaten van het onderzoek gratis ontvangen.

Question Title

* 1. In welke branche werkt u?

Question Title

* 2. Wat is de grootte van uw organisatie?

Question Title

* 3. Wat is uw functie?

 
11% of survey complete.

T