Via dit formulier kan u uw rechten uitoefenen, conform de AVG wetgeving

Question Title

* Identificatie betrokkene

Question Title

* Identificatie aanvrager

Question Title

* Relatie aanvrager tot betrokkene

Question Title

* Identificatie Osteopaat

Question Title

* Voeg hier een kopie van uw identiteitskaart toe

Alleen bestanden van het type DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG.
Bestand kiezen
Hieronder heeft u de mogelijkheid om aan te geven op welk recht u wenst beroep te doen

Question Title

* Recht op verbetering. Ik wens mijn persoonsgegevens te rectificeren

Question Title

* Recht op wissen. Ik wens dat mijn persoonsgegevens gewist worden

Question Title

* Recht op staking of bezwaar. Ik wens dat de verwerking van mijn persoonsgegevens gestaakt worden.

Question Title

* Recht op overdraagbaarheid.

Question Title

* Recht op inzage. Ik wens inzage in volgende categorieën van verwerking.

Question Title

* Mijn aanvraag wordt ingediend met onderstaande reden / motivatie

T