Introductie

 
2% of survey complete.
Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een enquête rondom kweekresultaten bij Amazonepapegaaien. Om deel te nemen aan de enquête dient u:

-          Kweker te zijn van Amazonepapegaaien

-          Tenminste 18 jaar oud te zijn, of toestemming te hebben van één van uw ouders of voogd.

Aan de hand van deze enquête wordt (internationaal) informatie verzameld over kweekresultaten bij Amazonepapegaaien. Vragen in de enquête hebben betrekking op de kweekkoppels, de kweekresultaten en nakomelingen, alsmede de huisvesting, leefomgeving, voeding en het gedrag van de vogels.

Deze enquête dient als inventariserend onderzoek naar de geslachtsverdeling (ook wel: sekse-ratio) onder de nakomelingen van Amazonepapegaaien. Uit resultaten van onderzoek bij andere vogelsoorten (inclusief papegaaien zoals de Edelpapegaai en Kakapo) is gebleken dat, zowel in gevangenschap als het wild, onder bepaalde omstandigheden een ongelijke verdeling in sekse van de nakomelingen kan optreden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat ook bij Amazone papegaaien de verdeling tussen man- pop sterk afwijkt van een 50:50 (gelijke) verdeling, zal verder onderzoek uitgevoerd worden naar de factoren die deze scheefverdeling teweeg brengen.

De enquête wordt uitgevoerd door studenten van de opleiding Diergezondheid en Management van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, onder begeleiding van onderzoekers van de departementen Geneeskunde van Gezelschapsdieren (afdeling Vogels & Bijzondere Dieren) en Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Met de resultaten uit dit onderzoek wordt verwacht een verduidelijkend beeld te krijgen van aanwezigheid van een eventuele afwijkende verdeling tussen geslachten van de nakomelingen. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal dit de reden zijn om vanuit de faculteit Diergeneeskunde verder onderzoek te gaan verrichten naar de mogelijke oorzaken hiervan.

Tijdens de enquête wordt niet gevraagd naar uw persoonlijke gegevens, tenzij u ervoor kiest om mee te werken aan verder onderzoek. Uiteraard worden uw individuele antwoorden vertrouwelijk verwerkt en niet aan derden beschikbaar gesteld. Indien u gebruik maakt van een publiekelijk toegankelijke computer (in een openbare ruimte) kunt u voorzorgsmaatregelen nemen om uw gegevens vertrouwelijk te houden:

1.       Maak uw browsergeschiedenis leeg via de internetinstellingen.

2.       Maak uw cachegeheugen leeg via de internetinstellingen.

3.       Verwijder uw cookies via de internetinstellingen.

4.       Sluit de geverifieerde sessie af.

5.       Log uit op de computer.

 

De enquête bestaat uit ca. 80 meerkeuze- en open (invul) vragen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 30-45 minuten in beslag. Deelname aan de enquête is volledig vrijwillig; het is mogelijk op elk gewenst moment uw deelname te beëindigen. Tevens is het mogelijk om vragen over te slaan indien u deze vraag niet wenst te beantwoorden.

Mocht u tijdens de enquête bemerken dat de enquête niet naar behoren werkt of heeft u andere vragen, dan is het mogelijk contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: 

parrot.research@outlook.com 

Mede namens onze begeleiders danken wij u alvast hartelijk voor uw tijd en moeite om deel te nemen aan dit onderzoek!

 

Anita Baaij en Jos Kater

 

Begeleiders:

Dr. V. C.Goerlich-Jansson, Onderzoeker, Universiteit Utrecht

Dr. N.J. Schoemaker, Specialist Vogelgeneeskunde, Universiteit Utrecht

Dr. Y.R.A. van Zeeland, Specialist Vogelgeneeskunde, Universiteit Utrecht

 

T