Screen Reader Mode Icon

1. Armoede agenda Rotterdam


Wij stellen het op prijs dat je een bijdrage wilt leveren aan de Armoede agenda Rotterdam 2022-2030. Deze agenda is van de stad, gebaseerd op ervaringen en kennis van Rotterdammers die weten wat werkt bij de aanpak van armoede.

19 jaar geleden ontstond in Rotterdam de 1e voedselbank van Nederland en dat was uitzonderlijk. Nu zijn het er 171, dat laat zien dat het probleem nog lang niet is opgelost. De situatie in Rotterdam is ernstig, ook als we de aantallen Rotterdammers die in armoede leven vergelijken met andere grote steden wonen in Rotterdam relatief gezien de meeste mensen met een minimuminkomen. Juist de mensen die ervaringsdeskundige zijn of dagelijks met hen in aanraking komen weten het beste wat er nodig is om dit probleem aan te pakken. Armoede is een probleem dat we alleen met elkaar kunnen oplossen.

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 maken we Agenda publiekelijk bekend met een dringende oproep aan bestuurders, politici en ambtenaren om de aanpak van armoede prioriteit te geven en deze agenda te omarmen. En aan de stad te laten wat ze gaan doen met de agendapunten.

We leggen jullie een aantal vragen en stellingen voor.
Hartelijk dank!
Annemarieke van Egeraat, Warm Rotterdam
Pim Giel, Er is genoeg (Happymotion)

Question Title

* 1. Moet er een fulltime wethouder Armoede- en schuldenaanpak in het volgende college worden aangesteld?

Question Title

* 2. Als er weer een wethouder Armoede- en schuldenaanpak wordt aangesteld moet deze dan ervaringsdeskundig zijn? 

Question Title

* 3. Stel dat jij aan het roer staat voor armoedebestrijding, welke aanpak(ken) zou jij kiezen en waarom?

Question Title

* 4. Wat is de beste manier om Rotterdammers (ervaringsdeskundigen) meer te betrekken bij armoedebestrijding?

Question Title

* 5. Wat is er nodig om de professionele dienstverlening beter te laten aansluiten bij wat Rotterdammers in armoede nodig hebben?

Question Title

* 6. Waar zou je per direct mee stoppen als je aan het roer stond voor armoedebestrijding en waarom?

Question Title

* 7. Stellingen: prioriteer de onderstaande stellingen naar urgentie. Bij meest belangrijk scoor je een 6, bij minst belangrijk scoor je een 1.

Wat moet bij de start van de nieuwe raadsperiode opgepakt worden (2022) en wat kan later vanaf 2024 ev.

  Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Score 6
Laat de uitbetaaldata van de uitkering en de automatische incasso’s gelijk oplopen
Maak het voor Rotterdammers die onder de armoedegrens leven makkelijker om bij te verdienen
Schaf het eigen risico af bij de zorgverzekering voor mensen die onder de armoedegrens leven
Maak het openbaar vervoer in de stad gratis voor mensen onder de armoedegrens
Ieder raadslid heeft een ervaringsdeskundig maatje nodig om de controlerende taak op het armoede- en schuldendossier beter uit te voeren
Maak van sociaal incasseren een maatschappelijke norm voor bedrijven

Question Title

* 8. Met hoeveel personen is deze vragenlijst ingevuld?

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Wat is uw achtergrond

Question Title

* 10. Hartelijk dank voor je bijdrage. Indien je de resultaten wilt ontvangen voor de totaaluitslag begin 2022 hebben we je emailadres nodig.

0 van 10 beantwoord
 

T