Question Title

* 1. Welke sterktes van autisme zouden voor uw organisatie een meerwaarde kunnen betekenen?

Question Title

* 2. In welke mate is inclusie, het inzetten van mensen met een beperking, reeds actief opgenomen in uw personeelsbeleid?

Question Title

* 3. Wat zijn de belangrijkste redenen om inclusie op te nemen in uw beleid?

Question Title

* 4. Welke manier prefereert u om inclusie te realiseren?

  Helemaal niet Misschien Zeker
Directe aanwerving en eigen ondersteuning
Directe aanwerving  met externe ondersteuning
Talent door detachering via een gespecialiseerd bedrijf die hen ondersteunt
Uitbesteden van jobs of taken aan een bedrijf dat 100% inclusief werkt

Question Title

* 5. Via welke weg besteedt u taken uit?

Question Title

* 6. Voor welke taken vindt u uitbesteding interessant?

Question Title

* 7. Wat is de frequentie van uitbesteding?

Question Title

* 8. Duid uw type bedrijf of organisatie aan

Question Title

* 9. Aantal medewerkers binnen uw organisatie

Question Title

* 10. Welke activiteit voert uw organisatie uit?

Question Title

* 11. Indien u op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten, geef dan hier uw contact gegevens op

T