Het aantal deelnemers voor deze bijeenkomsten is beperkt. Indien er te veel aanmeldingen binnen komen is het mogelijk dat je op de wachtlijst wordt geplaatst. Er wordt gekeken naar een herhaling van deze serie bijeenkomsten later in het jaar.
Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten leer je hoe je het project qua bekostiging een stap verder brengt.

Aandachtspunten hierbij zijn:

1)      Denken en organiseren over de lijnen heen rondom de bekostiging van de geboortezorg

2)      Bouwstenen voor het maken van een business case

3)      Wat is belangrijk in het gesprek met de zorgverzekeraar
Data

De drie bijeenkomsten zijn op:      6 februari 17.00 – 21.30 uur
                                                12 maart 17.00 – 21.30 uur
                                                  2 april 17.00 – 21.30 uur

Question Title

* 1. Deelnemer:

Question Title

* 2. Deelnemer:

Question Title

* 3. Deelnemer:

Spelregels:

- Je neemt deel met minimaal twee personen bestaande uit een eerstelijns- en een tweedelijnszorgverlener (zorgverleners met een verschillende achtergrond zoals kraamzorg, verloskundige, gynaecoloog)

- Je neemt deel op persoonlijke titel en niet namens een VSV. De gedeelde informatie van zorgprofessionals blijft binnen de groep van deelnemers.

- Deelname is leuk, leerzaam en  gratis maar niet helemaal vrijblijvend. Het is een drieluik en daarom is het de bedoeling dat jullie deelnemen aan alle drie de bijeenkomsten.

T