Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Vindt u dat er binnen uw organisatie voldoende geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling en/of bijscholing van medewerkers?

Question Title

* 2. Zijn de medewerkers binnen uw organisatie in staat om binnen uw bedrijf breder ingezet te worden dan enkel in de huidige functie?

Question Title

* 3. Dragen de medewerkers binnen uw organisatie voldoende eigen verantwoordelijkheid voor loopbaanontwikkeling?

Question Title

* 4. Hoe goed iemand - zowel geestelijk als lichamelijk - zijn eigen werk kan doen, wordt het werkvermogen genoemd. Hoe goed is het werkvermogen van uw medewerkers?

Question Title

* 5. Vindt u dat er binnen uw organisatie voldoende aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van functie gerelateerde kennis en competenties van medewerkers?

Question Title

* 6. Vindt u dat er binnen uw organisatie voldoende aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van kennis en competenties van medewerkers die bruikbaar zijn voor functies buiten de organisatie?

Question Title

* 7. Beschikt uw organisatie over voldoende mogelijkheden om medewerkers te stimuleren in de (persoonlijke) ontwikkeling?

Question Title

* 8. Is het merendeel van uw medewerkers van 55 jaar en ouder in staat om tot de pensioengerechtigde leeftijd de huidige functie productief uit te oefenen?

Hartelijk dank voor het deelnemen aan deze enquête namens VNO-NCW en de studenten van Avans Hogeschool Breda! 
0 van 8 beantwoord
 

T