VLAMEF: Economische Barometer eerste kwartaal 2016

 
12% of survey complete.
Met deze barometer peilen we naar de marktverwachtingen in de Vlaamse metaalindustrie. We gebruiken uw antwoorden om een barometer met marktverwachtingen op te stellen.
Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden meegedeeld.

We danken u voor uw deelname.

Secretariaat VLAMEF

T