INSCHRIJVINGSFORMULIER

Timing :
- 18u30 : ontvangst en registratie aanwezigheden 
- 19u00 : AV VHL
- 20u00 : drink & sandwiches 
- 20u30 : AV KBHB Question Title

* 3. Vertegenwoordiger 1:

Question Title

* 4. Vertegenwoordiger 2:

Question Title

* 5. Vertegenwoordiger 3:

Question Title

* 6. OPGELET!!!
Indien noch de voorzitter, noch de secretaris aanwezig kan zijn, is een getekende volmacht van één van beide nodig om te kunnen stemmen.
1- Volmacht verplicht vanwege de voorzit(s)ter of van de secretaris
2- Volmacht moet afgegeven worden op de AV
* De volmachten voor de VHL & KBHB worden via mail verzonden naar de voorzit(s)ters en secretarissen

Question Title

* 7. Opmerkingen:

T