2017 is bijna voorbij en net als voorgaande jaren werd er volop gediscussieerd over immigratie en integratievraagstukken. Heb jij het nieuws gevolgd? Test je kennis. 

Question Title

* 1. Welk percentage van de Nederlanders was in januari 2017 niet in Nederland geboren?

Question Title

* 2. Verschillende instellingen, waaronder het CBS, hebben vorig jaar de term 'allochtoon' afgeschaft. Sindsdien wordt over 'Nederlanders met een migratieachtergrond' gesproken. Dat zijn Nederlanders waarvan ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren.
Hoeveel Nederlanders hadden op 1 januari 2017 volgens deze omschrijving een migratieachtergrond?

Question Title

* 3. Op 23 januari 2017 vond in De Balie het debat “Waarom haten ze ons eigenlijk? plaats.
Het debat veroorzaakte de nodige ophef omdat:

Question Title

* 4. In februari van dit jaar was er extra aandacht voor de beveiliging van moskeeën. In Amsterdam en Rotterdam toonden niet-islamitische inwoners zich solidair met moslims. Directe aanleiding hiervoor vormde:

Question Title

* 5. Hoeveel Kamerleden met een niet-westerse migratieachtergrond werden in maart 2017 in de Tweede Kamer gekozen?

Question Title

* 6. In april kwam het AD met nieuws over basisscholen in Den Haag. Bij navraag door andere media bleek bijna geen enkele school zich in het nieuws te herkennen. Wat was het 'nieuws' van het AD?

Question Title

* 7. Uit de cijfers van politie en meldpunten discriminatie bleek dat:

Question Title

* 8. Er zijn drie Turks Nederlandse politici gekozen met een achternaam die begint met Öz..Welke achternaam komt niet in de Tweede Kamer voor?

Question Title

* 9. Aan het begin van dit schooljaar werd een islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam geopend. Deze school heet:

Question Title

* 10. In juni verscheen de documentaire 'de keuze van mijn vader'. De maker van deze documentaire is: 

Question Title

* 11. Uit cijfers die het CBS in augustus publiceerde bleek dat de werkloosheid onder alle bevolkingsgroepen daalde. Toch bleef de werkloosheid onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond ongeacht de economische conjunctuur

Question Title

* 12. In september won voor het eerst een zwarte actrice de Theo d'Or,  de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol van het seizoen. De prijs ging naar:

Question Title

* 13. Welke minister is verantwoordelijk voor het integratiebeleid?

Question Title

* 14. Welke Marokkaans Nederlandse voetballer neemt zeker niet deel aan het WK volgend jaar?

Question Title

* 15. Welke prediker kreeg in Den Haag een gebiedsverbod wegens 'haatpreken'?

Question Title

* 16. Wie is Fatma Betül Sayan Kaya?

Dank voor het invullen van de quiz. Klik hieronder op 'Gereed' om te zien hoeveel antwoorden je goed had.

Meer informatie en cijfers vind je hier: http://www.republiekallochtonie.nl

T