1. Inleiding

Onze arbeidsmarkt staat voor ingrijpende veranderingen. Enerzijds zetten steeds meer kenniswerkers de stap naar het freelance bestaan. Anderzijds is, in de huidige economische context, ingehuurde flexibele arbeid een kritische succesfactor voor bedrijven om slagvaardig te zijn.

Inkopers in bedrijven krijgen daardoor te maken met het inkopen van steeds meer en meer diverse soorten externe arbeid en HR-diensten om de flexibiliteit van hun bedrijf optimaliseren.

Daarom horen we graag uw mening als inkoper. Hoe kijkt u aan tegen de veranderingen in uw organisatie rond ingehuurd talent? Waar liggen uw uitdagingen?

Alvast dank om onderstaande vragen in te vullen.

Deze korte bevraging zal halfjaarlijks worden herhaald en zo de ‘temperatuur’ meten bij de inkopers van ingehuurde flexibele talenten: de barometer voor het inkopen van externe talenten!

Flexibel ingehuurd talent = freelancers + uitzendkrachten + project detachering + aanneming van werk (SOW)

Marleen Deleu
www.nextconomy.be

T