Welkom

Page1 / 15
 
7% of survey complete.
Welkom bij deze Teammeting!

Wij zijn blij dat je geïnteresseerd bent in hoe jouw team ervoor staat. Met deze Teammeting krijg je namelijk informatie over hoe jij en jouw teamleden de effectiviteit van de samenwerking beleven. Zo kan je jouw teamprestatie verbeteren en tegelijkertijd draag jij bij aan onze droom: alle teams in de bouw blinken uit! Met deze Teammeting willen wij je jouw teamleden stimuleren om te reflecteren op jullie effectiviteit en nog belangrijker: hierover met elkaar in gesprek te gaan! Jullie kunnen dan samen vaststellen wat de effectiviteit van jullie team is en hoe jullie deze wellicht kunnen verbeteren. Zo kun je de 'zachte' kant van projecten meer meenemen in de sturing van het project. Dat zal het projectresultaat en het werkplezier positief beïnvloeden.

Bij het ontwikkelen van deze meting hebben wij een insteek op team-niveau gekozen. Dit in tegenstelling tot een benadering op individueel-niveau. De gedachte hierachter is dat de ontwikkeling van team gebaat is bij het verbeteren van de interactie in het team. Het is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om als team goed te presteren. Hiermee komt de nadruk te liggen op de onderlinge gedragspatronen in plaats van op het gedrag van individuen.

Wil jij ook een uitblinkend team? Zet dan de volgende stap en vul deze teammeting in. Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Team
In deze teammeting bedoelen wij met team de groep die deze teammeting invult. Als je in een samenwerking met verschillende partijen aan een project werkt, dan zijn dit de leden van bijvoorbeeld de ontwerpvergadering of de bouwvergadering.

Veel succes!

Het team van Motion Consult
voor uitblinkende teams!

T