Afgelopen jaren hebben diverse partijen zich ingezet om Pothof op de kaart te houden, zowel Vereniging Rozenburgse Bedrijven als door individuele ondernemers. Door o.a. hun inspanning zijn al stevige stappen gezet op het gebied van de veiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein.

Alleen door de volgende stap te zetten in het samenwerken tussen bedrijven houden we Pothof schoon, heel, veilig én bereikbaar. Met een BIZ zorgen wij hier samen voor. We hopen dan ook van harte dat u hierin met ons meedenkt. Zodat we Pothof samen op de kaart houden!
 

Wat is een BIZ?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in hun omgeving met als doel gezamenlijk het bedrijventerrein op de kaart te zetten. In het najaar van 2018 wordt er een officiële stemming gehouden en als dan de meerderheid voor is, dan wordt de BIZ ingevoerd  en betalen alle ondernemers mee. Dus een eerlijke verdeling van lusten en lasten.
Het is de wens van het bedrijvencollectief om met ingang van 1 januari 2019 verder te gaan als een BIZ. Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. De ondernemers bepalen!

Meer info over BIZ vindt u op www.rotterdam.biz/nl


Wat vindt u van een BIZ Pothof?

Hoe kijkt u zelf aan tegen een BIZ op uw bedrijventerrein? Wij verzoeken u de hier onderstaande vragen te beantwoorden.

Uw antwoorden worden gebruikt om de haalbaarheid van een BIZ op Pothof te bepalen. U verbindt zich dus nergens aan met het beantwoorden van deze vragenlijst.

Question Title

* 1. Naam bedrijf

Question Title

* 2. Contactpersoon

Question Title

* 3. E-mailadres

Question Title

* 4. Ik ben gebruiker van de volgende objecten/panden (adressen) op Pothof:

Question Title

* 5. Ik ben eigenaar van de volgende objecten/panden (adressen) op Pothof:

Question Title

* 6. Hieronder staat een lijst van activiteiten die binnen een BIZ opgepakt kunnen worden. Welke activiteiten vindt u voor een mogelijk op te richten BIZ op Pothof belangrijk?

Question Title

* 7. Welke wijze van een jaarlijkse BIZ-bijdrage vindt u wenselijk ?

Question Title

* 8. Mist u in dit lijstje activiteiten die u van belang vindt om op te pakken door de BIZ?

Met het antwoord op onderstaande vraag verbindt u zich nergens aan. Deze vraag is puur ter inventarisatie.

Question Title

* 9. Als eigenaar en/of gebruiker van een object/pand op Pothof:

Question Title

* 10. Heeft u verdere vragen of opmerkingen?

T