Screen Reader Mode Icon
Super, dat je een bijdrage levert aan hét recruitment sourcing onderzoek.
Het zijn vooral multiple choice vragen, dus je vliegt er doorheen. 

Question Title

* 1. Wat is de bedrijfsgrootte van het bedrijf?

Question Title

* 2. Welke bedrijfstak past het best bij de organisatie?

Question Title

* 3. Wat is je senioriteitsniveau ?

Question Title

* 4. Wat is je huidige functie?

Question Title

* 5. Hoe is sourcing in je onderneming georganiseerd?

Question Title

* 6. Voor welke functionele gebieden pas je sourcing toe?

Question Title

* 7. Geef ajb de niveaus waarvoor je sourcing toepast.

Question Title

* 8. Geef ajb je totale ervaring in recruiting.

Question Title

* 9. Geef ajb je totale ervaring met sourcing.

Question Title

* 10. Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan sourcing?

Question Title

* 11. Geef het aantal vacatures waaraan je doorgaans parallel werkt.

Question Title

* 12. Geef aan hoe hoog het variabele deel van je salaris is.

Question Title

* 13. Geef aan welke van de volgende parameters de grootste invloed heeft op het variabele deel van je beloning.

Question Title

* 14. Kun je vanuit huis werken voor je sourcing-activiteiten?

Question Title

* 15. Hoe hoog is het aandeel van sourcing in je werk?

Question Title

* 16. Ben je geïnteresseerd in het ontvangen van de onderzoeksresultaten?

Question Title

* 17. We hebben wat gegevens nodig je zodat we je de resultaten kunnen mailen.

Question Title

* 18. Met welke bronnen en methodieken ben je bekend?

Question Title

* 19. Welke methodieken en bronnen gebruik je meestal om je sourcing-activiteiten te starten?

Question Title

* 20. Welke van de netwerken of zoekopties levert voor jou de beste wervingsresultaten op in Sourcing? Maak een ranglijst 
(1 = beste resultaat, 9 = slechtste resultaat)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
LinkedIn
(basic - premium)
LinkedIn Recruiter
(Lite - Corporate Seat)
LinkedIn Sales Navigator
Google
Facebook
Twitter
Monsterboard
Nationale vacaturebank
Indeed
Werk.nl

Question Title

* 21. Geef aan tot welke sociale netwerken of bronnen je toegang hebt

Question Title

* 22. Sourcing kan veel (scherm)werk betekenen en/of veel plezier opleveren.
Met welke van de volgende uitspraken ben je het eens?

Question Title

* 23. Aandeel kandidaten gegenereerd door Sourcing. Geef het percentage (een schatting is voldoende) van alle kandidaten die je via sourcing hebt geworven voor je functies.

Question Title

* 24. Aantal geïdentificeerde profielen. Als je al actief potentiële kandidaten benadert, vermeld dan het aantal kandidaten dat je tijdens een zoekopdracht hebt geïdentificeerd (je zoekt bijvoorbeeld met behulp van trefwoorden of boolean search naar potentieel geschikte kandidaten in LinkedIn en kijkt naar het aantal resulterende profielen, vul dit aantal hier in)

Question Title

* 25. Aantal benaderde profielen. Als je al actief potentiële kandidaten benadert, vermeld dan het aantal kandidaten dat je daadwerkelijk hebt benaderd tijdens een zoekopdracht. (ga uit van een gemiddelde)

Question Title

* 26. Manieren om potentiële kandidaten te benaderen. Geef hier aan welke communicatiekanalen je voornamelijk gebruikt om kandidaten te benaderen

Question Title

* 27. Wie benadert potentiële kandidaten. Geef hier aan wie in je bedrijf de potentiële kandidaten daadwerkelijk benadert.

Question Title

* 28. Hoogte van de responsrate. Indien je actief potentiële kandidaten benadert, hoe hoog is response rate (een schatting is voldoende)?

Question Title

* 29. Aandeel positieve reacties. Als je actief potentiële kandidaten benadert, geef dan aan hoe hoog het percentage is (een schatting is voldoende) dat positief reageert, je bericht accepteert?

Question Title

* 30. Aandeel benaderingen dat leidt tot sollicitaties. Als je actief potentiële kandidaten benadert, geef dan aan hoe hoog het percentage is (een schatting is voldoende) dat daadwerkelijk tot sollicitaties leidt, d.w.z. hoeveel van de reagerende kandidaten reageren positief en willen kennismaken?

Question Title

* 31. Soorten benaderde kandidaten. Bij het benaderen van kandidaten kun je verschillende doelgroepen onderkennen. Selecteer de beschrijving die jouw aanpak het beste beschrijft. Ik benader kandidaten die:

Question Title

* 32. Inhoud van benaderingen. Geef aan welke punten je in je benadering gebruikt (e-mail, connectieverzoek of InMail).

Question Title

* 33. Goed voorbeeld voor een benadering. Geef hier, indien beschikbaar, wat je denkt dat een goed voorbeeld is van een benadering (van jouzelf of eentje die jij hebt ontvangen).

Question Title

* 34. Slecht voorbeeld voor een benadering. Geef hier, indien beschikbaar, wat je denkt dat een slecht voorbeeld is van een benadering (van jouzelf of eentje die jij hebt ontvangen).

Question Title

* 35. Wijze van benaderen. Geef hier aan welke omschrijving het beste jouw benadering van potentiële kandidaten omschrijft.

Question Title

* 36. Herinner je de benaderde kandidaten aan je benadering?

Question Title

* 37. Als je de benaderde kandidaten herinnert aan je benadering, hoe vaak doe je dat?

Question Title

* 38. Hoe ga je normaliter te werk als er te weinig of te weinig geschikte sollicitanten reageren op je vacatures?

Question Title

* 39. Meet je organisatie het succes van de sourcing-activiteiten?

Question Title

* 40. Succesmeting in sourcing. Welke KPI's vind je belangrijk om de efficiëntie en effectiviteit van je sourcing-activiteiten te meten?

Question Title

* 41. Toegang tot kandidaten. Kies voor de volgende zin voor jouw bedrijf de passende aanvulling : In ons bedrijf…

Question Title

* 42. Als je problemen ondervindt bij het invullen van je vacatures: Selecteer de juiste redenen (meerdere keuzes zijn mogelijk)

Question Title

* 43. Wat zijn voor jou de open vragen bij sourcing? Wat zou jij graag willen weten? Hier kun je aangeven wat jij graag een keer onderzocht wilt hebben of welke vraag uit dit onderzoek uitgewerkt zou moeten worden.

0 van 43 beantwoord
 

T