Screen Reader Mode Icon
Beste BSNC-leden, 

De tweede golf en de daarbij genomen maatregelen rond Covid-19 zijn een feit. Onlangs werden zelfs verdergaande beperkingen opgelegd.
De verwachting is, dat de piek niet zo hoog, maar des te langduriger zal zijn en dat de maatregelen (in meer of mindere mate) in ieder geval de rest van 2020 zullen gelden.
Dit heeft onvermijdelijk impact op de economie, op de financiën van de overheid/ gemeenten (vaak onze opdrachtgevers) en dus op onze branche!

De signalen die de BSNC kreeg, na de eerste “intelligente lockdown” waren vooral dat onderhoud en beheerwerkzaamheden naar voren werden geschoven. Dat was een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd verwachtten we dat onze leden ook negatieve effecten zouden ervaren. Op basis van de vorige enquête, was een voorzichtige reactie, dat de sector de eerste crisis goed heeft doorstaan! De directe economische consequenties vielen voor de meeste leden mee; voldoende opdrachten. Bij gemeenten en sportbedrijven (opdrachtgevers) was vooral de uitdaging, sporten en bewegen blijvend mogelijk te maken, ondanks de maatregelen en op de langere termijn de kwaliteit en beschikbaarheid van sportvoorzieningen in stand te houden. 

Maar, deze informatie is van voor de tweede golf!
We zijn benieuwd wat jullie ervaren en/of verwachten van de effecten van deze “tweede ronde”.

Om een beter beeld te krijgen van de omvang en impact van de ontwikkelingen en de informatie- en ondersteuningsbehoefte en om eventuele verschillen tussen de eerste en de tweede golf te analyseren, vragen wij je vriendelijk deze vragenlijst uiterlijk 9 december, opnieuw, in te vullen, met de kennis en verwachtingen van nu.

Door jouw bijdrage kan de BSNC nog beter inspelen op de ontwikkelingen binnen onze branche. Bij voorbaat dank voor je tijd (+/- 10 minuten) en bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Hans Arends
verenigingsmanager BSNC0 van 13 beantwoord
 

T