Inleiding

De afgelopen jaren zijn veel veranderingen geweest waarbij buurtsportcoaches* ook veel meer een rol krijgen richting gezondheid, welzijn en sociaal domein. We willen graag weten welke ondersteuning buurtsportcoaches nodig hebben om in hun eigen werk binnen hun gemeente goed met deze veranderingen aan de slag te kunnen. Daarom willen wij, Ludus Zuid, met ondersteuning van het Mulier Instituut via deze vragenlijst jullie behoeften helder krijgen. Op basis van jullie antwoorden kunnen we de juiste ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing, intervisie of coaching) gaan aanbieden.

*Waar in deze tekst ‘buurtsportcoach’ staat, worden ook alle andere professionals, die vanuit de rijksregeling ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ worden betaald, bedoeld waaronder de profielen ‘cultuurcoach’, ‘combinatiefunctionaris onderwijs’, ‘clubkadercoach/verenigingsmanager/sportparkmanager’, ‘beweegcoach’ en ‘coördinator Sport en Preventie’.

T