Inleiding

Sinds 2023 zijn diverse gezondheids- en preventieprogramma's samengevoegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA), naast het Sportakkoord II en de vernieuwde BRC. Deze zijn opgenomen in de Brede SPUK, waardoor gemeenten financiering kunnen ontvangen voor initiatieven op het gebied van sport, gezondheid, cultuur en sociale basis. Dit heeft invloed op de rol van buurtsportcoaches, die ondersteund worden vanuit de BRC.

In het kader van de landelijke ontwikkelingen, vraagt LAB zich af of en hoe ondersteuning moet worden geboden aan buurtsportcoaches, werkgevers van buurtsportcoaches en gemeenten rondom deze ontwikkelingen. Daarom willen wij, Ludus Zuid, met ondersteuning van het Mulier Instituut via deze vragenlijst jullie behoeften helder krijgen. Op basis van jullie antwoorden kunnen we de juiste ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing of coaching) gaan aanbieden.

*Waar in deze tekst ‘buurtsportcoach’ staat, worden ook alle andere professionals, die vanuit de rijksregeling ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ worden betaald, bedoeld waaronder de profielen ‘cultuurcoach’, ‘combinatiefunctionaris onderwijs’, ‘clubkadercoach/verenigingsmanager/sportparkmanager’, ‘beweegcoach’ en ‘coördinator Sport en Preventie’.

T