Question Title

* 1. Wat was de reden van aanleg (bijv. in het kader van de rugstreeppad) en in welk jaar is de poel aangelegd?

Question Title

* 2. Hoe bevalt de poel?

Niet goed Goed
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Wat zijn de afmetingen van de poel? (oppervlakte open water + talud en diepte)

Question Title

* 4. Wordt er onderhoud uitgevoerd aan de poel en zo ja, op welke wijze?

Question Title

* 5. Wie voert het onderhoud uit?

Question Title

* 6. Hoe vaak per jaar en in welk jaargetijde wordt er onderhoud uitgevoerd aan de poel?

Question Title

* 7. Mag een medewerker van Landschapsbeheer de poel komen bekijken?

Question Title

* 8. Zijn er rugstreeppadden aanwezig in de poel? 

* “De rugstreeppad is vaak eenvoudig van andere soorten te onderscheiden door de gele streep op het midden van de rug. De achterpoten zijn korter dan die van andere soorten en daardoor kan de pad nauwelijks springen maar wel hard lopen”.

Question Title

* 9. Heeft u behoefte aan advies met betrekking tot de poel (bijv. onderhoud, beheer)?

Question Title

* 10. Wat zijn uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres)

0 van 10 beantwoord
 

T