Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Bij welke provincie, of organisatie die de cao Provincies volgt, werk je?

Question Title

* 2. Wat voor soort arbeidsovereenkomst heb je?

Question Title

* 3. In welke leeftijdscategorie val je?

Question Title

* 4. Normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) Sinds 1 januari 2020 is jouw rechtspositie veranderd: je valt nu onder het private arbeidsrecht. Voorheen viel je onder het ambtenarenrecht. Hieronder stellen we een aantal vragen die te maken hebben met jouw nieuwe rechtspositie en wat jij hier al dan niet van hebt gemerkt.
Ik heb tot nu toe nog niets gemerkt van mijn gewijzigde rechtspositie

Question Title

* 5. Ik maak mij hier zorgen over omdat ik nu sneller zou kunnen worden ontslagen bij een reorganisatie

Question Title

* 6. Als onderhandelaars namens jou, willen wij graag van je weten hoe belangrijk je jouw arbeidsvoorwaarden vindt. Welke is meer of minder belangrijk voor jou? Kruis hieronder jouw mening aan per onderwerp:

  heel belangrijk belangrijk geen mening niet belangrijk helemaal niet belangrijk
loonsverhoging
Goed pensioen
Vast arbeidscontract
Loopbaanontwikkeling 
POB
Loondoorbetaling bij ziekte
Van-werk-naar-werk faciliteiten
Toelage onregelmatige dienst
Invloed op eigen werktijden
arbeidsvoorwaarden rondom vitaliteit
Uitbreiding van het wettelijk aanvullend geboorteverlof
Thuiswerkfaciliteiten
5 mei als vaste vrije dag

Question Title

* 7. Welke onderwerpen die niet bij vraag 5 zijn genoemd, vind jij ook belangrijk (max. 5):

Question Title

* 8. Werk en privé, COVID-19/thuiswerken
De coronacrisis heeft impact op het werk en de manier van werken. Reageer op de volgende stellingen (geheel eens tot geheel oneens)

  zeer mee eens mee eens neutraal mee oneens zeer mee oneens
mijn werkgever stelt de belangen en veiligheid van de medewerkers centraal tijdens de coronacrisis
mijn werkgever faciliteert mij voldoende om mijn werk goed te kunnen doen
Ik maak mij geen zorgen over het behoud van mijn baan ondanks de huidige coronacrisis
mijn werkgever geeft voldoende financiële compensatie voor het thuiswerken

Question Title

* 9. Thuiswerken

Question Title

* 10. Thuiswerken.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis is thuiswerken waar mogelijk de norm. Reageer op de volgende stellingen:

  ja soms nee gedeeltelijk
Werkte je thuis voor de coronacrisis? 
Werk je nu thuis vanwege de coronacrisis? 

Question Title

* 11. Mijn werkgever verschaft mij voor het thuiswerken (vink aan):

Question Title

* 12. Balans werk en privé
De zorg voor balans tussen werk en privé. Reageer op de volgende stellingen:
verkorting werkweek:

  zeer mee eens mee eens neutraal oneens zeer mee oneens
Een verkorting van de werkweek met bijvoorbeeld 1 uur of meer uren (bijvoorbeeld van 36 uur naar 35 uur als norm) voor meer balans in werk en privé tegen een gelijkblijvend inkomen ben ik het:
Mogelijkheden om werk en privé te combineren. De huidige CAO biedt voldoende mogelijkheden om werk en prive te combineren: ben ik het:

Question Title

* 13. Meer of minder werken:
Als je meer zou willen werken, waarom dan:

  ja nee
omdat ik meer geld nodig heb om rond te komen
omdat ik meer geld wil verdienen
omdat mijn partner minder gaat werken
omdat ik door wil groeien in deze baan
omdat ik fulltime wil werken

Question Title

* 14. Waarom zou je minder willen werken:

  ja nee
omdat ik thuis veel moet mantelzorgen
omdat ik er een opleiding naast wil doen
omdat mijn partner meer gaat verdienen
omdat ik last heb van werkdruk
omdat ik stress ervaar in mijn werk
om meer vrije tijd te hebben
vanwege mijn leeftijd 

Question Title

* 15. Verlof 
5 mei is niet vastgelegd in de cao als vaste feestdag met recht op verlof, maar is in veel organisaties lokaal geregeld. Vind jij dat 5 mei voor iedereen een vaste vrije dag in de cao zou moeten zijn?

Question Title

* 16. Vanaf 1 juli is wettelijk geregeld dat partners geboorteverlof hebben gedurende 5 weken na de geboorte. Dit wordt voor minimaal 70% vergoed via het UWV. Wat zou je aanvullend in de cao willen afspreken? Kruis aan wat je keuze is.

Question Title

* 17. De sociale partners willen in de cao afspraken maken over maatregelen en instrumenten die je kunnen helpen om gezond en vitaal tot je pensioen aan het werk te kunnen blijven. Wat is voor jou belangrijk? Bijvoorbeeld een vitaliteitsbudget waaruit je tijdens je hele loopbaan extra verlof kunt opnemen om knelpunten op te lossen of te voorkomen? Uitganspunt zou dan zijn dat er een jaarlijkse storting wordt gedaan door werkgever en werknemer om een budget te creëren. Dit budget zou ook kunnen worden ingezet om aan het eind van je loopbaan minder te gaan werken met behoud van 100% inkomen. Kruis aan wat je keuze is:

Question Title

* 18. Loon toeslagen en vergoedingen
Hoe waardeer je de loonontwikkeling in de cao over de afgelopen jaren. Kruis aan wat je vindt.

Question Title

* 19. De cao kent nu geen vaste regeling voor woon-werkverkeer. De ene werkgever heeft wel een regeling, de andere niet. Stelling: De cao moet een minimum vergoeding voor woon-werkverkeer gaan bevatten. Geef aan wat je hiervan vindt.

Question Title

* 20. De cao kent een vaste vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. Wat vind je van deze vergoeding?

Question Title

* 21. Hoe ervaar jij bereikbaarheidsdiensten?

0 van 21 beantwoord
 

T