Geestfenomenen in een woning

Question Title

* 1. Hebben de verschijnselen alleen plaats in de woning?

Question Title

* 2. Welke van de volgende geestverschijnselen heeft u waargenomen?

Question Title

* 3. Ervaart u of het gezin verder nog een vanonderstaande gewaarwordingen?

Question Title

* 4. Kunt u een specifieke ervaring delen die u had met geestverschijnselen?

Question Title

* 5. Wat is uw naam?

Question Title

* 7. Wat is uw telefoonnummer?

Question Title

* 8. Volledig adres, woonplaats en huisnummer

Question Title

* 9. Zoek je een oplossing?

T