Welkom bij deze enquête

Beste (centrale) cliëntenraad,
 
Welkom bij deze enquête. Deze is bestemd voor cliëntenraden die bijgedragen hebben aan de plannen voor extra middelen zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering.
 
Waarom een evaluatie?
Staatssecretaris van Rijn wil met zijn programma ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ de ouderenzorg in Nederland verder verbeteren. Zoals u weet is geld beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan twee thema’s: zinvolle daginvulling van bewoners en deskundigheidsbevordering van medewerkers. Dit geld staat bekend als de ‘extra middelen’.

De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een evaluatie beloofd. De vraag is: hoe zetten zorgorganisaties deze extra middelen in? Significant en Curias voeren deze evaluatie uit.

Ook uw zorgorganisatie heeft plannen ingediend om geld te krijgen uit deze extra middelen. De plannen zijn ingediend bij het zorgkantoor. In 2016 zijn er twee plannen ingediend: een plan vóór 1 mei 2016 en een vóór 1 oktober 2016. Zorgaanbieders krijgen alleen geld toegekend wanneer zij de plannen in gesprek met de Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en, indien aanwezig, de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) opstellen. De handtekening van deze raden was nodig voor de plannen.

T