Beste Kennispark-ondernemer,

Zoals u ongetwijfeld weet zijn we druk bezig om Kennispark van een kwaliteitsimpuls te voorzien. In dat kader willen we ook steviger sturen op wie er zich op Kennispark gaat vestigen. Dat doen we enerzijds door strakker vast te leggen in het bestemmingsplan wie zich mogen vestigen, maar vooral door zelf actief op zoek te gaan naar bedrijven die een waardevolle toevoeging zijn op de clusters van bedrijven die we hebben op Kennispark.

De gebiedsorganisatie en OostNL werken samen in de acquisitie van nieuwe bedrijven richting Kennispark. Maar we hebben daarbij de input van de bestaande bedrijven nodig. U kunt ons als geen ander vertellen welke bedrijven er elders in Nederland of de wereld zijn, die goed zouden passen op Kennispark.

Graag ontvangen wij van u input welke partijen volgens u ontbreken en onmisbaar zijn voor de verdere ontwikkeling van Kennispark. Daarnaast horen we graag welke strategische partners in de waardeketen u naar Twente zou willen halen, om niet alleen uw eigen bedrijfsvoering te vergemakkelijken, maar ook het innovatiecluster te versterken. Dat is in het belang en dus ook een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen op Kennispark! We rekenen dus op uw medewerking!

We vragen u de volgende enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Wellicht ten overvloede, maar we benadrukken dat de door u verstrekte informatie confidentieel behandeld zal worden en niet gedeeld zal worden met derde partijen.

Hartelijke groet,

Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark
Bart van ’t Ende, Advisor Tech International Oost NL
Rik Luimes, Advisor Health International Oost NL

Question Title

* 1. Tot welk cluster rekent u zichzelf? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 2. Met welke bedrijven buiten de regio werkt u veel samen? En binnen welk cluster vallen deze bedrijven? Denk daarbij ook aan toeleveranciers van halffabricaten of eindproducten, inhuur van expertise en andere ketenpartners.

Question Title

* 3. Welke bedrijven buiten de regio kunnen onderstaande clusters versterken? Denk daarbij ook aan het opzetten van R&D-afdelingen van corporates, toeleveranciers of afnemers. Het kan ook gaan om bedrijven waar u graag mee wilt samenwerken.

Question Title

* 4. Wat zijn voor u de vijf belangrijkste klanten buiten de regio

Question Title

* 5. Hoe waardevol zou het zijn om (een afdeling) van deze belangrijke klant op Kennispark te laten vestigen?

  Heel waardevol Enigszins waardevol Neutraal Niet zo waardevol Helemaal niet waardevol
Klant 1
Klant 2
Klant 3
Klant 4
Klant 5

Question Title

* 6. Welk cluster moeten we op ons park nog versterken?

  Versterken
MedTech
Advanced Manufacturing
Materials
Software/IT
Zakelijke dienstverlening

Question Title

* 7. En welk cluster mist u nog op ons park?

  Deze mis ik nog
Duurzame Energie
Biotech
Unmanned Systems
Personalized E-Health
Cybersecurity
Robotics

Question Title

* 8. Voor het toekomstbestendig maken van Kennispark zetten we ook in op versterking van (hightech) faciliteiten en talent. Wat mist u nog op dit vlak en kan u helpen in uw eigen marktpositie? Denk daarbij aan bedrijven, diensten, kennisinstellingen, organisaties, labfaciliteiten, et cetera. Hoe specifieker de vraag, hoe specifieker wij kunnen acquireren.

Question Title

* 9. Wat zou een reden kunnen zijn om met uw bedrijf de regio te verlaten? En hoe kunnen we dat voorkomen?

Question Title

* 10. Talent behouden en aantrekken is essentieel voor uw marktpositie. Een cluster van (concurrerende) bedrijven is aantrekkelijk voor talent. Ook daarom kan clustervorming van belang zijn. Hoe trekt u nu talent aan en waar trekken ze naartoe als ze uw bedrijf verlaten?

Talent trekken we via:

Question Title

* 11. Talent vertrekt naar:

Question Title

* 12. Reden van vertrek, indien bekend

Question Title

* 13. Waar zou in Twente veel meer aandacht voor moeten zijn om onze positie als innovatieregio te versterken?

Question Title

* 14. Wilt u dat wij met u in gesprek gaan om uw acquisitiewensen door te spreken?
Laat ons dat weten. Dan nemen we graag contact met u op voor een vervolggesprek.

T