Screen Reader Mode Icon
Beste
 

Alvast bedankt dat u even tijd wil vrijmaken om deze vragenlijst in te vullen.
 
In samenwerking met de patiëntenorganisatie en met de financiële ondersteuning van AstraZeneca, maakt moveUP een applicatie voor COPD patiënten. 
 
De applicatie wordt ontwikkelt om patiënten te ondersteunen die recent opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis na een longopstoot.
 
Het doel van de applicatie is: 
  • Om uw arts beter te informeren over de evolutie van uw symptomen bij thuiskomst
  • Om een nieuwe longopstoot of ziekenhuisopname proberen te vermijden.
 
Via deze vragenlijst willen we graag weten wat U als COPD patiënt of partner/familielid van een COPD patiënt belangrijk vindt in zo een applicatie. 
 
De antwoorden op deze vragen kunnen verwerkt worden en gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zoals uitgelegd in ons privacy beleid.
Met het invullen van deze vragenlijst gaat u akkoord dat uw antwoorden kunnen gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek of publicaties.
 
 
Alvast bedankt om ons te helpen om jullie wensen voor een COPD applicatie in kaart te brengen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ilse & Femke (moveUP)
 
De vertegenwoordigers van de COPD patiëntenorganisatie
 
 
 
 
NS ID XL-2736-Revision date 06/2022-LB
Local code 777
0 van 16 beantwoord
 

T