1. Introductie

 
11% of survey complete.

Beste docent,
 
Met deze enquête wil het CPIO inventariseren hoe de docenten bij Biologie zelf het opnemen van colleges (en ook kennisclips) ervaren: het opnameproces, de verwerking en de effecten die het heeft voor het onderwijs.
 
De feedback wordt waar mogelijk gebruikt voor een betere dienstverlening.
Een enquête met deels dezelfde vragen is vorig jaar uitgezet onder docenten van het UMC, waardoor er ook een vergelijking gemaakt kan worden met de ervaringen aldaar.

Het invullen van deze enquête kost naar verwachting 10-15 minuten van uw tijd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Elly Langewis
CPIO
 
 

T