Infovergadering voor VPOV-leden

Beste varkenshouder,

In december organiseert VPOV 3 infovergaderingen. Deze gaan door in Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen.
Om de organisatie van die vergaderingen vlot te laten verlopen en om een idee te krijgen van hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn, willen wij u vragen om u in te schrijven.

U kan zich inschrijven tot en met vrijdag 15 december.

De vergadering in Heusden-Zolder staat ook open voor niet-leden, weliswaar enkel varkenshouders. Dus heeft u collega-varkenshouders die geen lid zijn, maar wel interesse hebben, zijn ook zij welkom te Heusden-Zolder. 

Dank bij voorbaat.

* 1. Ik zal aanwezig zijn op: 

* 2. Naam en voornaam van de persoon die zich inschrijft:

* 3. Ik zal aanwezig zijn met ... personen (vul een aantal in, uzelf inbegrepen).

T