Met een team van enthousiaste mensen werken wij aan Senior Smart Living, een concept voor een nieuwe woonomgeving voor actieve senioren. Hoe Senior Smart Living er precies uit komt te zien weten we nog niet. Dat willen we graag samen met u bepalen. Hieronder volgt daarom een aantal vragen dat ingaat op wonen en leven in senior smart living. Wij stellen uw mening zeer op prijs.

Op www.seniorsmartliving.nl en andere plekken zullen we de belangrijkste resultaten publiceren. Op de genoemde internetpagina kunt u ook nu al eerste indrukken opdoen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. U kunt ervan uitgaan dat alle antwoorden volledig anoniem worden verwerkt.

Question Title

* 1. Waar wordt u blij van? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Als u nadenkt over uw ideale woonsituatie voor de nabije toekomst, wat is dan belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Heeft u verhuisplannen?

Question Title

* 4. Wat voor type huis is uw volgende huis bij voorkeur? (Geef aan wat het meest van toepassing is)

Question Title

* 5. Wilt u uw volgende huis kopen of huren?

Question Title

* 6. Hoe groot zou uw volgende huis moeten zijn?

Question Title

* 7. Woont u het liefst in een buurt met veel gelijkgestemde mensen / dezelfde type mensen, of liever in een buurt met veel verschillende mensen?

Question Title

* 8. Woont u het liefst in een buurt met voornamelijk 55-plussers of liever in een buurt met mensen van verschillende leeftijden?

Senior Smart living heeft ‘genieten’ hoog in het vaandel staan. Dit vertalen we in (extra) comfort in de woning en door bewoners de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van extra services en activiteiten al naar gelang hun wensen en behoeften.

Question Title

* 9. Welke services aan huis zouden uw leven extra comfortabel maken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Welke activiteiten zou u graag verrichten? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Zou u het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van de buurt? (meerdere antwoorden mogelijk)

Momenteel beoordelen we veel plaatsen in Nederland om te zien waar we het beste een Senior Smart Living omgeving kunnen realiseren. Met een eerste, de locatie ParkEntree in Schiedam zijn we inmiddels gestart. Daarnaast hebben we nog enkele regio's in gedachten: de omgeving van Leiden, het plassengebied tussen Amsterdam en Utrecht, de zuidrand van de Veluwe, de Zaanstreek, de groenzone tussen Den Haag en Rotterdam, Zuidelijk Flevoland en de omgeving van Arnhem.

Question Title

* 12. Heeft u interesse om in één van deze regio's te wonen als hier een Senior Smart Living omgeving komt?

Question Title

* 13. Kunt u aangeven in welke regio u zou willen wonen als daar een Senior Smart Living omgeving zou worden gerealiseerd? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Tot slot iets over uw huidige situatie …

Question Title

* 14. In wat voor type huis woont u nu?

Question Title

* 15. Is uw huidige huis een koophuis of een huurhuis?

Question Title

* 16. Wat is uw geboortejaar?

Question Title

* 17. Bent u een man of een vrouw?

Question Title

* 18. Hoe is uw huishouden op dit moment samengesteld?

Question Title

* 19. Dank voor uw reactie!

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten of uitgenodigd worden voor deelname aan informatiebijeenkomsten die we regelmatig organiseren, laat dan uw email en adresgegevens achter

Kent u vrienden/kennissen voor wie Senior Smart Living mogelijk interessant zou kunnen zijn? Stuur dan één van deze links door: www.seniorsmartliving.nl of, (voor de Schiedamse ontwikkeling) www.parkentree.nl

T