Enquête Darmgezondheid Platform Patiënt en Voeding

Bij Platform Patiënt en Voeding denken we dat de gezondheid van je darmen erg belangrijk is voor je algehele gestel. Zo zijn er steeds meer aanwijzingen dat de bacteriehuishouding in je darmen van groot belang is voor je immuunsysteem. PP&V wil daarom hier structurele aandacht aan gaan schenken. Graag horen we van u of en welke onderwerpen u interesseren.

Question Title

* 1. Wat darmgezondheid betreft.... (kruis aan wat klopt)

Question Title

* 2. Over welke aspecten zou u meer willen weten? (aankruisen, meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 3. Ik wil graag meer weten over de relatie met een specifieke AANDOENING of KLACHT (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 4. Ik wil graag meer weten over specifieke MEDISCHE ONDERWERPEN (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 5. Ik wil graag meer weten over MANIEREN om mijn darmgezondheid te (laten) ONDERZOEKEN

Question Title

* 6. Ik wil graag meer weten over MAATREGELEN om mijn darmgezondheid positief te beïnvloeden (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 7. Graag horen we ook over uw eigen inzichten rondom het behouden of versterken van darmgezondheid. Kruis svp aan wat klopt.

Question Title

* 8. Als uw uw inzichten wilt delen, laat dan hier uw naam, emailadres en eventueel uw telefoonnummer achter, zodat we contact met u kunnen opnemen (uw gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld).

Question Title

* 9. Wat zijn voor u goede manieren om meer te weten te komen over darmgezondheid? (aankruisen, meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 10. Heeft u nog andere zaken die u aan Platform Patient en Voeding zou willen meegeven? Denk ook aan de onderwerpen waar u informatie over zoekt, de inzichten die u wilt delen, enzovoort.
Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de resultaten van de enquête, laat dan hier tevens uw email adres achter. Dat zal alleen voor communicatie over deze enquête worden benut. 

T