1. Inleiding

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Fijn dat u de tijd wilt nemen voor 27 vragen voor een betere toekomst ....
U weet als geen ander wat het betekent om te zorgen voor een kind met diabetes. Voor de omgeving is dat vaak onzichtbaar. Die onzichtbaarheid heeft ook gevolgen voor de andere gezinsleden. Wij willen die onzichtbaarheid veranderen in zichtbare impact. Hoe meer mensen hun gegevens met ons delen, hoe beter Stichting D-Support praktische steun voor kinderen met diabetes en hun gezinnen  kan ontwikkelen.  
Gecodeerde verwerking
Alle gegevens worden gecodeerd. Ze worden alléén gebruikt voor de dienstontwikkeling en effectmeting. Volledige anonimisering heeft namelijk als nadeel dat er geen effectmeting mogelijk is. Dankzij gecodeerde verwerking kunnen wij u in de toekomst bij vernieuwingen betrekken, bijvoorbeeld over enkele maanden vragen opnieuw het EDIZ-gedeelte in te vullen.
Hoe meer reacties, hoe beter
Daarom hopen wij dat elke ouder/verzorger deze lijst invult. U mag de link doorsturen aan "lotgenoten". Er kunnen vanaf één computer meerdere enquêtes worden ingevuld. Aan het eind van de enquête is ruimte voor opmerkingen, problemen kunt u melden via info@d-support.org. Veel succes met invullen en hartelijk dank
 
Guusje Neijens

T