Screen Reader Mode Icon

Scoor: relevant of niet relevant?

Om als OR een visie te ontwikkelen, is het zinvol om na te denken over wat thuiswerken aan consequenties heeft voor zowel de medewerkers als de organisatie. Hierdoor kun je een scherper beeld krijgen over wat het nieuwe beleid op kan leveren, maar ook wat belangrijke randvoorwaarden zijn waaraan aandacht besteed moet worden.

Scoor op onderstaande punten of je van mening bent of dit binnen jouw organisatie wel of niet relevant is voor de ontwikkeling van beleid rond thuiswerken / hybride werken.

Question Title

* 1. Minder reistijd voor de werknemer

Question Title

* 2. Minder reiskosten voor de werkgever

Question Title

* 3. Besparing op huisvestingslasten door werkgever

Question Title

* 4. Hogere energierekening voor de medewerker

Question Title

* 5. Risico op verhoogd verzuim door sub-optimale werkplek inrichting

Question Title

* 6. Sociale druk op medewerker om thuis te werken

Question Title

* 7. Financieel nadeel voor werknemer bij wegvallen deel reiskostenvergoeding

Question Title

* 8. Meer regelmogelijkheden en verantwoordelijkheid voor de werknemer

Question Title

* 9. Verstoring balans werk / privé door minder afgebakende werktijden

Question Title

* 10. Vergroten flexibiliteit medewerkers door minder strakke werktijden

Question Title

* 11. Belastend voor werknemer en huisgenoten

Question Title

* 12. Professionele uitstraling staat onder druk door (beeld) bellen vanuit privé omgeving

Question Title

* 13. Medewerker kan zich op thuiswerkplek beter focussen op het werk

Question Title

* 14. Medewerker kan zich op thuiswerkplek moeilijker concentreren op het werk

Question Title

* 15. Medewerker is thuis productiever omdat er minder verstoring is door collega’s

Question Title

* 16. Leefruimte in de privé situatie staat onder druk als werkplek vrijgemaakt / ingericht moet worden

Question Title

* 17. Een goed ingerichte werkplek volgens ARBO eisen detoneert met de inrichting / sfeer van je huis

Question Title

* 18. Thuiswerken zorgt voor vervreemding van collega’s en team

Question Title

* 19. Minder controlemogelijkheden door leidinggevende

Question Title

* 20. Meer regelmogelijkheden voor de werknemer, en daardoor betere balans werk / privé

Question Title

* 21. Minder vergadertijd door meer online overleg

Question Title

* 22. Verbetering afstemming tussen collega’s door mogelijkheid online afstemming

Question Title

* 23. Vervlakking overleg als online overleg de overhand krijgt

Question Title

* 24. Collegiale verbinding wordt minder als thuiswerken toeneemt 

Question Title

* 25. Vereenzaming van medewerkers voor wie collegiaal contact een wezenlijk onderdeel is van het dagelijks sociaal contact

Question Title

* 26. Inwerken van nieuwe collega’s is lastiger als veel mensen (deels) thuiswerken

Question Title

* 27. Risico dat er een eilandencultuur ontstaat

Question Title

* 28. Door sturing op output neemt rendement van de organisatie toe

Question Title

* 29. Het sturen op output en minder op werkuren draagt bij aan rechtvaardigheidsgevoel

Question Title

* 30. Vernieuwende werkwijzen krijgen een impuls door het hybride werken

Question Title

* 31. Uw gegevens:

Question Title

* 32. Stelt u het op prijs als wij met u contact opnemen naar aanleiding van de uitkomsten van uw quickscan?

Question Title

* 33. Na ontvangst van uw scores ontvangt u van ons een indeling van deze vragen naar voor- of nadelig voor medewerker of organisatie. Door uw scores daarnaast te leggen kunt u de resultaten gebruiken om hierover het gesprek met de bestuurder te voeren.

0 van 33 beantwoord
 

T