Kennis en belang van Artificial Intelligence (AI)

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. Hiermee willen we achterhalen wat de staat van AI is in de bedrijfswereld. De technologische ontwikkelingen volgen zich in snel tempo op en de vraag is of de bedrijfswereld deze sneltrein kan bijhouden.

Question Title

* 1. Wat is de naam van uw bedrijf?

Question Title

* 2. Hoe belangrijk is AI vandaag de dag voor uw bedrijf op een schaal van 0 tot 10?

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Hoe belangrijk is AI over drie jaar voor uw bedrijf op een schaal van 0 tot 10?

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Welke voordelen van AI ziet u voor uw bedrijf? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 5. Ziet u gevaren van AI voor uw bedrijf? Enkel invullen indien u gevaren ziet.

Question Title

* 6. Lopen er op dit moment AI-projecten binnen uw bedrijf?

T