Introductie

Welkom bij deze enquête van de VOO en VOS/ABB.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) werkt samen met de vereniging voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs VOS/ABB aan hernieuwde kernwaarden voor het openbaar onderwijs.

In 2008 zijn zes kernwaarden geformuleerd voor het openbaar onderwijs, maar anno 2019 blijken deze niet altijd even herkenbaar of voldoende concreet om scholen richting te kunnen geven. De kernwaarden moeten scholen helpen het openbare karakter merkbaar, voelbaar en zichtbaar te maken. Hierbij zijn trots en eigenaarschap belangrijke elementen.

Met deze enquête vragen wij u om uw visie op de hernieuwde kernwaarden van het openbaar onderwijs. Het invullen kost ongeveer 8 minuten. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite en het meedenken!

Marco Frijlink
Directeur-bestuurder VOO

Hans Teegelbeckers
Directeur VOS/ABB

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Website: www.voo.nl
E-mail: voo@voo.nl
Sociale media: Facebook Twitter

VOS/ABB
Website: www.vosabb.nl
E-mail: welkom@vosabb.nl
Sociale media: Twitter
0 van 15 beantwoord
 

T