Screen Reader Mode Icon
Het bestuursadvies-team van D&D heeft een bestuursadvies-model ontwikkeld. Hierbij worden negen rollen aangeduid, op basis van een matrix met verschillende niveaus en functies. Na het invullen van de vragen van deze test krijg je van ons een beeld waarin duidelijk wordt op welke van de niveaus en functies jij het meeste opereert.  
 
Het doel is dat we op basis van de analyse samen kunnen bepalen of je op de juiste onderdelen van het vakgebied van bestuursadviseur bezig bent, en/of dat je je ergens anders in wilt ontwikkelen. We hopen dat de inzichten van toegevoegde waarde zijn in je dagelijkse werk. 
 
Let bij het invullen van de test op het volgende: 
Lees iedere vraag zorgvuldig en kijk goed wat er van je gevraagd wordt.
Vul de vragen scherp in: er wordt gevraagd om per vraag te scoren tussen de 0 en de 100, gebruik die range. 
De test is een momentopname: kijk bij het invullen van de vragen naar je huidige situatie. 
Deze test is gemaakt voor verschillende bestuursadviseurs: bij een gemeente, uitvoeringsorganisatie of rijksoverheid werken we in een andere context. Probeer daarom de vraag algemeen te interpreteren en te vertalen naar jouw situatie.  
Bestuursadviseurs kennende: je wilt dit waarschijnlijk binnen 3 minuten invullen. We adviseren je om de tijd te nemen (15 – 20 minuten). 

Question Title

* 1. Als er individuele casuistiek bij je bestuurder langskomt, lees je dan mee en adviseer je daarover?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Lees jij vaak vooraf mee op aangeleverde stukken en zorg je er dan voor dat de kwaliteit hoog blijft?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Als er een politiek risicovolle situatie ontstaat, in welke mate ben jij dan degene die met de bestuurder de verschillende mogelijkheden bespreekt?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Als de deadline van het aanleveren van stukken al voorbij is, ben jij dan in de positie om namens je bestuurder het stuk toch op de agenda te krijgen?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Adviseer je vaak inhoudelijk over de agenda van een besluitvormend overleg (geef je dan aan waar de prioriteiten liggen en wat doorgeschoven kan worden)?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Als er zaken zijn waar vandaag een besluit over moet worden genomen, organiseer jij dan het spoedoverleg?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. In welke mate ben jij degene die bij de voorbereidingen van het reguliere overleg knelpunten voor deadlines oplost en mensen nabelt?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. In hoeverre leg jij de lijn tussen twee collega's zodat belangen en perspectieven over een inhoudelijk stuk van tevoren worden uitgesproken?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Geef je vaak verbeterpunten mee namens de bestuurder aan een afdelingsmanager op een stuk dat hij/zij dezelfde dag nog moet indienen voor een overleg?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Word je vaak betrokken bij spoedzaken waarbij je meeleest en verbeteringen aanbrengt? 

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Check jij regelmatig of de juiste personen betrokken zijn bij de voorbereiding van een inhoudelijk stuk?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Als er ineens twee belangrijke overleggen op hetzelfde moment met een hoog afbreukrisico zijn, ben jij dan degene die het oplost (bijvoorbeeld door vervanging of een schriftelijke bijdrage te regelen)?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. In welke mate ken je de mensen bij de verschillende afdelingen goed en weet je snel de juiste personen aan tafel te krijgen?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. In hoeverre adviseer je om een bepaalde overlegstructuur aan te passen op basis van de behoeften?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. Als een besluit niet past in de lange-termijndoelen van je bestuurder, adviseer je hier proactief over zodat het wél past in de lange-termijnagenda?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 16. Als er strategische sessies voor het management georganiseerd worden, in hoeverre ben jij dan betrokken bij het richting geven aan de inhoud?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 17. Als de tijd zeer beperkt is, ben jij dan iemand die soms net iets meer voor elkaar krijgt omdat je je netwerk goed onderhoudt?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 18. Als er besluiten zijn genomen, communiceer jij deze dan actief naar de relevante personen en beantwoordt je vragen daarover?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 19. Als je te horen krijgt dat de bestuurder een mogelijk afbreukrisico leidt; neem je het initiatief voor het informeel oplossen hiervan?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 20. Als er vandaag stukken verstuurd worden, in hoeverre lees jij dan mee op spelfouten en leesbaarheid?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 21. In welke mate ben jij agendazetter van een besluitvormend overleg.

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 22. Adviseer je regelmatig aan afdelingsmanagers om nu iets in de stukkenroute te brengen?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 23. Denk je vanuit de gedachten van een bestuurder, zodat je mede richting kan geven zonder zelf een beslissing te maken?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 24. In hoeverre heb jij zicht op genomen besluiten en acties die voortkomen uit besluitvormende overleggen?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 25. Als de bestuurder direct ondersteuning nodig heeft, belt hij/zij jou dan op?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 26. In welke mate ben je bij machte om strategische geschillen glad te strijken op het moment dat je die signaleert (voordat het bij je bestuurder terecht komt)?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 27. In welke mate heb je een verbindingsfunctie binnen de organisatie, zodat je inhoudelijke onderwerpen aan elkaar kan koppelen?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 28. Wat is je e-mail adres? Dit gebruiken we om je resultaten terug te koppelen.

0 van 28 beantwoord
 

T