Is het een melding?

Wij hebben gemerkt dat het voor inwoners vaak niet duidelijk is wanneer er sprake is van een 'melding', een 'bezwaar' of een 'klacht'. Met deze korte vragenlijst hopen wij dat te verduidelijken.

Question Title

* Gaat uw klacht over de inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld openbare verlichting, losliggende stoeptegels, overhangend groen)?

T