Is het een melding?

Wij hebben gemerkt dat het voor inwoners vaak niet duidelijk is of het gaat om een melding, een bezwaar of een klacht. Met dit stappenplan komt u automatisch uit bij de juiste optie.

Question Title

* Gaat uw klacht over de inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld openbare verlichting, losliggende stoeptegels, overhangend groen)?

T