Bedrijven ervaren schade als gevolg van de stikstof/PFAS-problematiek. VNO-NCW Midden en bovenstaande brancheorganisaties in de Provincie Overijssel zetten zich in om oplossingen te vinden, in eenvoud, daar waar schadelast beperkt kan worden. Voor bedrijven en voor werknemers. Daartoe hebben we een set van acties: 

1) Werk behouden in eigen sector 
Door intensief in overleg te treden met provincies, gemeenten en waterschappen zoeken we naar pragmatische werkwijze om vergunningprocedures op gang brengen, aanbestedingen op de markt brengen en waar dat kan onderhoudswerk naar voren halen.

2) Opleiden en ontwikkelen 
Bij tijdelijk minderwerk in bedrijven is het van belang dat medewerkers elders aan de slag kunnen en/of zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld door opleiding, ontwikkeling van kennis en vaardigheden of door (tijdelijk) aan de slag te gaan in het onderwijs als praktijkdocent (hybride docent, 1 been in bedrijf - 1 been in onderwijs). Of dat projecten samen met kennisinstellingen starten waar u deelneemt aan een onderzoeksteam. Samen met Provincie Overijssel, gemeenten, O&O fondsen en onderwijspartners verkennen we welke mogelijkheden bestaande instrumenten bieden. Denk aan: Upgrade jezelf - ontwikkelfonds in Regio Zwolle, het Twents Fonds voor Vakmanschap en de Overijsselse Techniekuitdaging.

We vrezen voor het niet kunnen behouden van ons menselijk kapitaal, na een tweede crisis in korte tijd. Terwijl de behoefte aan vakkrachten blijft, ook na dit probleem. Om klaarstaande instrumenten en middelen optimaal in te zetten hebben we uw hulp nodig.  We horen graag van u of deze aanpak kansen biedt voor uw bedrijf. Gelet op het grote belang van dit onderwerp willen we u met klem vragen om mee te werken door deze korte vragenlijst in te vullen.

De gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld!

Question Title

* 1. Heeft uw bedrijf op dit moment te maken met personele overcapaciteit als gevolg van de stikstof/PFAS-crisis?

T