De Raad van Ouderen hoort graag uw mening over wonen en zorg voor ouderen. Via een korte vragenlijst willen we informatie verzamelen onder onze achterban. Zo kunnen we ons nieuwe advies “Zorgen om de ouderenzorg” aanvullen met de door u gedeelde ervaringen.

Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 5 minuten.  De vragenlijst zal eerst een aantal algemene vragen uitvragen, waarna op het onderwerp wordt ingegaan. Kies steeds het antwoord dat voor u van toepassing is, soms zijn er meerdere mogelijkheden. De antwoorden op deze vragen zullen anoniem worden verwerkt.

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. In welke provincie bent u woonachtig?

Question Title

* 4. Wat is uw woonsituatie?

Question Title

* 5. Wat is uw type woning?

Question Title

* 6. In hoeverre heeft u de wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen (meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 7. Bent u lid van een van de volgende organisaties (meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 8. Bent u actief als vrijwilliger op het vlak van welzijn, wonen en zorg voor ouderen?

Question Title

* 9. Ik werk als vrijwilliger op het vlak van welzijn, wonen en zorg voor ouderen als (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Heeft u het afgelopen jaar mantelzorg aan een oudere verleend en zo ja hoeveel uur:

Question Title

* 11. Past u op uw kleinkinderen op en zo ja hoeveel uur:

Question Title

* 12. Heeft u in het afgelopen jaar te maken gehad met een oudere

  nooit ja, 1-3 keer ja, meer dan 3 keer
die geen passende woning met zorgvoorziening kon krijgen 
die geen mantelzorger (familielid) had die binnen 10 kilometer woont
die geen passende thuiszorg kon krijgen
die geen plaats in de dagopvang kon krijgen
die, ondanks een indicatie, lang moest wachten op een plaats in het verpleeghuis
die geen huisarts kon krijgen
die geen geld heeft om naar bijvoorbeeld de tandarts of de fysio te gaan
die meerdere maanden op een operatie moest wachten
die sterk vereenzaamd was
die verwaarloosd was

Question Title

* 13. Indien u bij vraag 12 bij één of meer situaties 'ja' heeft ingevuld; kunt u een korte schets geven van de situatie die op u de meeste indruk heeft gemaakt?

Question Title

* 14. Als u de zorgministers (Helder en Kuipers) een minuut zou spreken, welke zorgen zou u dan kenbaar maken?

Question Title

* 15. Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! Wilt u nog iets kwijt, kunt u het hieronder achterlaten in het commentaarvak. 

Als u op gereed klikt wordt de vragenlijst verzonden.

T