Door: L.C. Jongsma, Naturologic

Onderzoek naar de randvoorwaarden bij een pensionstalling voor paarden in het kader van de studie Bedrijfskunde-MER (Hanzehogeschool Groningen) en de bedrijfsvoering bij Naturologic. 
Uw antwoorden zijn volledig anoniem. 

Question Title

* 1. Op wat voor basis is u paard momenteel gestald?
Mijn stalling is inclusief (alles aanvinken wat van toepassing is):

Question Title

* 2. In welke prijsklasse valt uw stalling per maand?

Question Title

* 3. Wat is uw huidige reistijd naar uw stalling? (per enkele rit)

Question Title

* 4. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u voor uw huidige stalling hebt gekozen? (Of welke redenen komen het meest overeen) Maximaal 3 redenen kiezen.

Question Title

* 5. Hoeveel uur staat uw paard dagelijks ongeveer buiten op de huidige pensionstal in weide of paddock?

Question Title

* 6. Hoeveel uur vindt u dat uw paard dagelijks buiten zou moeten staan in weide of paddock?

Question Title

* 7. Kan uw paard op dit moment zelf kiezen of hij naar binnen of naar buiten gaat?
(Denk hierbij bijvoorbeeld aan een loopstal of andere manier van vrije uitloopstalling waarbij het paard zelf de keuze heeft en zich vrij naar binnen of naar buiten kan bewegen. Kies ook nee als u paard geen stal heeft en niet binnen komt)

Question Title

* 8. Zou u graag uw paard de optie bieden om zelf te kiezen wanneer hij/zij naar binnen of naar buiten gaat, wanneer de mogelijkheid daarvoor aanwezig zou zijn bij de huidige stal? Vindt u dit dus een belangrijk aspect van stalling? En waarom?

Question Title

* 9. Hoe lang zou u bereidt zijn dagelijks te reizen naar een pension die vrije uitloopstalling aan uw paard biedt waarbij de andere omstandigheden (denk aan rijbaan, voeder etc.) hetzelfde blijven?

Wanneer u bij vraag 7 "Ja" had geantwoord ga dan uit van de volgende vraag:
Hoe lang zou u bereidt zijn te reizen naar een pension met vrije uitloopstalling waar er meer faciliteiten beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld een binnenbak?

Question Title

* 10. Wat vindt u een redelijke prijsklasse per maand voor een stalling die vrije uitloopstalling aan uw paard biedt waarbij de andere omstandigheden (denk aan rijbaan, voeder etc.) hetzelfde blijven?

Wanneer u bij vraag 7 "Ja" had geantwoord ga dan uit van de volgende vraag:
Wat vindt u een redelijke prijsklasse per maand voor een pension met vrije uitloopstalling waar er meer faciliteiten beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld een binnenbak?

T