Hier vindt u ons aanbod van trainingen die u kan volgen.

Question Title

* Exact Online Boekhouding - Ingave Verrichtingen

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Alle courante ingaves zo efficiënt mogelijk uitvoeren
2.     Ingaves controleren op hun juistheid.
3.     Beslissen wanneer je de ingaves verwerkt
4.     Basisgegevens aanmaken vanuit de boeking
5.     Afdrukken en exporteren naar Excel


Prijs: 
€149,00 excl. BTW

Question Title

* Exact Online Vaste Activa

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Hoe je activumgroepen aanmaken
2.     Hoe je afschrijvingsmethodes ingeven
3.     Aanmaken van activafiches en afschrijven
4.     Controle van de investeringen/afschrijvingen met de boekhouding
5.     Simulatie afschrijvingen.
6.     Aanpassen van de afschrijvingen

Prijs:
€149,00 excl. BTW

Question Title

* Exact Online Facturatie 

Wat kan u na deze opleiding?

1. De mogelijkheden van je artikelbestand inschatten
2. Mogelijkheden inzake prijszetting artikels
3. Ingave van facturen en creditnota’s.
4. Proefafdruk en definitieve afdruk, e-mailen, verzend en volgen.
5. Doorsturen naar de boekhouding.

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Budgettering

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Opmaken en ingeven van budgetten. Mogelijkheden met
meerdere budgetten.

2.     Uw budget vergelijken met de boekhouding. Vaststellen verschillen.
3.     Gebruik van kostenplaats en kostendrager in uw budget.
4.     Rapporteren op basis van budgetten.

Prijs:
€99,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Rappels

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Inrichting van het rappelgebeuren in EOL – koppeling aan klanten
2.     Selecties binnen de klanten, individueel en algemeen.
3.     Rappels afdrukken of mailen
4.     Controleren op welk niveau van rappel een klant staat
5.     Raadplegen documenten op de klantenfiches

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Bankmodule

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Aanmaak betalingsbestand, aanpassen en goedkeuren van betalingen en versturen van het definitief betalingsbestand.
2.     Nationale en Europese betalingen volgens de SEPA-regeling.
3.     Behandelen van kortingen, verzamelbetalingen, deelbetalingen…
4.     Aantonen hoe bankafschriften in te lezen.
5.     Verwerken in de boekhouding/Toewijzingsregels aanmaken/Controle op dubbele betalingen

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online BTW

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Hoe werkt de BTW in EOL ?
2.     Al uw BTW-documenten opmaken, aanpassen en indienen
3.     Controles op BTW cijfers
4.     Periode(s) sluiten. Dagboeken sluiten.
5.     Wat op het einde van een boekjaar?

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Analytisch Boekhouden

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Analytische plannen instellen. Hoeveel? Mogelijkheden.
2.     Voorbereiding rekeningplan.  Valkuilen ontwijken !
3.     Aankoop- en verkoopfacturen correct analytisch ingeven
4.     Controle op volledige analytische ingaves
5.     Uitgebreide rapportering.
6.     Werken met aantallen.

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Tips en Tricks

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Aanpassen schermen. Mogelijkheden.
2.     Afpunten en corrigeren.
3.     Minder gekende consultaties/mogelijkheden.
4.     Vaste boekingen.
5.     EOL als documentatiecentrum.
6.     Export transacties.  Transacties zoeken.

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Handel - Verkoopflow en voorraad

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Wat zit in EOL Handel?
2.     Werken met artikels, eenheden en meerdere prijzen.
3.     Van offerte tot verkoopfactuur en boekhouding ingeven.
4.     Creatie van backorders.
5.     Het voorraadgebeuren in EOL.
6.     Drop shipment (rechtstreekse levering bij de klant).

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Fiscale Topics en Intrastat

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Fiscale fiches opstellen 281.30, 281.50 en 281.71.
2.     Versturen van de aangiftes – Belcotax.
3.     Hoe de niet-aftrekbare BTW bepalen.  Verworpen uitgaven.
4.     Hoe Intrastat ingeven ?  Hoe de aangifte opstellen
5.     Versturen van de aangifte - OneGate

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online Handel - Aankoopflow en voorraad

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Wat zit in EOL Handel?
2.     Beginvoorraad en voorraadtellingen ingeven.
3.     Van bestelling tot aankoopfactuur beheersen.
4.     Creatie van backorders.
5.     Het voorraadgebeuren in EOL.

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Online - Mogelijkheden tot Digitalisering 

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Uw digitale brievenbus instellen
2.     Documenten versturen naar de digitale brievenbus
3.     Scans, pdf’s en andere documenten koppelen aan je verrichtingen
4.     E-mails uploaden in EOL en koppelen aan de juiste relatie
5.     UBL, PDF, e-mail, digitale brievenbus, Peppol, documenten….

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Globe - Vaste Activa Basis

Wat kan u na deze opleiding?

1.      Overname van de investeringen uit de boekhouding
2.     Investeringsfiches vervolledigen en individualiseren
3.     Simulatie en voorbereiding van de afschrijvingen en de investeringsaftrek.
4.     Gebudgetteerde afschrijvingen. Afschrijvingen periodiek en pro rata.
5.     Afschrijvingen doorsturen naar de boekhouding.
6.     Investeringstabellen, lijst van de vaste activa en andere afdrukken.

Prijs:
€149,00 excl. BTW.

Question Title

* Exact Globe - Tips & Tricks (deel 1+2)

Wat kan u na deze opleiding?

1.     Hoe omgaan met het filtervenster ?
2.     Exporteren van gegevens naar Excel.
3.     Extra vrije velden toevoegen op de relatie- en grootboekfiches.
4.     De pivotanalyse gebruiken.
5.     Analytisch boekhouden: correctieboekingen en rapporteringsmogelijkheden.
6.     En nog heel veel meer …

Prijs:
€249,00 excl. BTW.

T