Screen Reader Mode Icon

Toegankelijk en bereikbaar voor iedereen

Is sporten voor jou niet vanzelfsprekend of maakt het reizen het voor jou onmogelijk om te sporten? Wij vinden dat sporten voor mensen met een beperking toegankelijker moet worden, want sport en bewegen moet bereikbaar zijn voor iedereen. Sporten brengt meer dan alleen maar lichamelijke fitheid. Je kunt je ei kwijt, het is een uitlaatklep en sport brengt gezelligheid.
Met dit onderzoek willen we duidelijk krijgen wat er in de gemeente Ede verbeterd kan worden. Daarom willen wij je vragen om deze enquête in te vullen. Zodat de wensen en behoeften inzichtelijk worden. Met de uitkomsten kunnen we aan de slag om sport en bewegen voor mensen met een beperking toegankelijker te maken.
Je kunt je e-mailadres achterlaten als je interesse hebt om vaker mee te denken over dit onderwerp, dit is echter niet verplicht. Je kunt deze enquête ook anoniem invullen.
Voor vragen kun je terecht bij buurtsportcoach Emil Jacksteit
emil.jacksteit@sportservicedevallei .nl
06 - 302 163 13
Bij voorbaat dank voor je deelname.

Question Title

* 1. Vul je deze vragenlijst voor jezelf in of een ander?

Question Title

* 2. Ik ben een

Question Title

* 3. Wat is je leeftijd?

Question Title

* 4. Wat is je woonplaats?

Question Title

* 5. In welke wijk woon je

Question Title

* 6. Wat voor beperking heb je? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Hoe lang heb je een beperking en/of aandoening?

Question Title

* 8. Welke hulpmiddelen gebruik je in het dagelijks leven? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Op welke manier heb je in de afgelopen jaar aan sport en of bewegen gedaan? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Wat voor soort beweging doe je nu in het dagelijks leven? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Hoeveel beweging krijg u per dag ? (Denk hierbij aan alle activiteiten die je hartslag verhogen. Bijvoorbeeld: tuinieren, fietsen naar school of werk, wandelen en sporten) 

Question Title

* 12. Wat is voor jou een toegevoegde waarde van sporten en bewegen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Question Title

* 13. Wat zijn voor jou reden(en) om een beweegactiviteit en/of sport kiezen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Question Title

* 14. Ervaar je belemmeringen waardoor je minder beweegt dan je zou willen?

Question Title

* 15. Indien Ja bij vraag 14, welke belemmeringen  (Meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 16. Welke van de volgende zaken zou je helpen om meer te gaan bewegen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 17. Als je zou overwegen om meer te bewegen, welke beweegactiviteit en/of sport zou je leuk lijken om te doen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 18. Met wie zou je het liefst een sportieve activiteit willen doen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Question Title

* 19. Ben je bereid om te reizen? Zo ja, hoe ver?

Question Title

* 20. Wil je vaker meedenken over inclusief sporten, vul dan onderstaande gegevens in (niet verplicht)

Question Title

* 21. Heb je nog overige opmerkingen die belangrijk zijn voor dit onderzoek?

0 van 21 beantwoord
 

T