Wat fijn dat u de enquête wilt invullen. De vragen gaan over veiligheid, maatregelen tegen inbraak en het onderhoud van de openbare ruimte. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer tien minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Het is mogelijk om de enquête te onderbreken en op een later moment af te maken en te versturen. 

Question Title

1. Wat is uw relatie tot het buitengebied?

Question Title

2. In welk gedeelte of buurt van het buitengebied woont en/of onderneemt u?

Question Title

3. Wat is uw relatie tot het pand waarin u woont en/of onderneemt?

 
11% of survey complete.

T