Welkom!

Dit is een demonstratie van NCR Zelfevaluatie voor Coöperatieve Gremia. Deze demo zal enkele voorbeeldvragen bevatten voor zowel een bestuur, een raad van commissarissen (of raad van toezicht), als een ledenraad.

NCR maakt zelfevaluaties op maat voor deelnemende coöperaties, zodat de vraagstelling aansluit bij hun specifieke context. 

Het opstellen van de vragenlijst, het verzendproces en het opstellen van een rapportage wordt uitgevoerd NCR. Dit alles in samenspraak met een contactpersoon van de deelnemende coöperatie. Na afloop worden de resultaten toegestuurd in een totaalrapportage. In deze rapportage staan de gegeven antwoorden per vraag uiteen, tezamen met de gegeven opmerkingen/toelichtingen. Hiernaast ontvangen deelnemers na het invullen van de vragenlijst een mail met een kopie van hun eigen antwoorden; dit kan handig zijn in de bespreking.

Het invullen van de zelfevaluatie duurt ongeveer een half uur. De evaluatie kan ingevuld worden op een computer, smartphone of tablet.
 
Begeleiding
NCR adviseert om elke twee jaar een zelfevaluatie te laten begeleiden door een externe begeleider. Indien gewenst kan NCR hier ook een ondersteunende rol in hebben. 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de evaluatie?
Neem dan contact op met onderzoek@cooperatie.nl
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T