Welkom!

Dit is een demonstratie van NCR Zelfevaluatie voor Coöperatieve Gremia. Deze demo zal enkele voorbeeldvragen bevatten voor zowel een Bestuur, een Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht), als een Ledenraad.

NCR maakt zelfevaluaties op maat voor deelnemende coöperaties, zodat de vraagstelling aansluit bij hun specifieke context. 

Het verzenden en monitoren van de voortgang gebeurt door NCR, in samenspraak met een contactpersoon van de deelnemende coöperatie. Na afloop worden de resultaten toegestuurd in een anonieme rapportage. In deze rapportage staan de gegeven antwoorden per vraag uiteen, tezamen met de gegeven opmerkingen/toelichtingen.

Het invullen van de zelfevaluatie duurt ongeveer een half uur. De evaluatie kan ingevuld worden op een computer, smartphone of tablet.
 
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de evaluatie?
Neem dan contact op met m.denouden@cooperatie.nl 
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T