1. Welkom

Beste inwoner van Baarle,

Welkom bij de enquête 'Dorp inzicht Baarle'. Leefbaar Baarle wil graag uw mening kennen over hoe u de leefomgeving in Baarle ervaart: welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, enz… De informatie die we zo verzamelen willen we als basis gebruiken om na te denken hoe we de leefbaarheid van ons dorp verder kunnen verbeteren. Leefbaar Baarle wil de resultaten van deze enquête ook gebruiken om gefundeerd te overleggen met beleidsmakers en overheidsinstanties.

De vragen in de enquête zijn overgenomen uit het leefbaarheidsonderzoek voor plattelandskernen DORP inZICHT.  Dit project van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, is gebaseerd op de Engelse methodiek 'Village Appraisals' ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire. Meer hierover op http://www.dorpinzicht.be.

Praktisch:
°°°°°°°°°°°°
Alle inwoners van Baarle krijgen een uitnodiging om deze enquête in te vullen. Dit kan best online .  De vragen gaan over thema’s zoals woonomgeving, ruimtelijke ordening, dienstverlening en voorzieningen, verkeer en mobiliteit. Alle vragen beantwoorden duurt ongeveer een 30-tal minuten. 
Na het voltooien van de enquête, kan een volgend gezinslid de vragen beantwoorden. Het is immers mogelijk om met elk lid van het gezin telkens apart de enquête in te vullen. Vanaf het tweede gezinslid is de enquête wat korter.
Om de antwoorden van eenzelfde gezin aan elkaar te kunnen linken, vragen we om uw adres in te vullen. We vragen wel niet naar uw naam zodat u anoniem kan antwoorden. De antwoorden die u geeft op de vragenlijst worden STRIKT VERTROUWELIJK behandeld door Leefbaar Baarle.  De meningen en opinies van de deelnemers worden enkel samengevat en anoniem kenbaar gemaakt. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met de overheid noch met derden.

De eerste algemene resultaten van de enquête worden publiek gemaakt op het grote verkiezingsdebat dat Leefbaar Baarle organiseert op vrijdagavond 22 juni  2018 (inschrijven via www.leefbaarbaarle.org). De lijsttrekkers van de grote politieke partijen zullen dan in debat treden over de thema’s die de bewoners als belangrijke aandachtspunten in de enquête hebben naar voor geschoven.
 
Op vraag van velen is de looptijd van de enquête verlengd tot 16 juni 2018. Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek kan u contact opnemen met Kristof Goethals, bestuurslid bij Leefbaar Baarle, via info@leefbaarbaarle.org.
 
Alvast heel erg bedankt om wat tijd vrij te maken om onze enquête in te vullen. Uw menig en inzichten zijn bijzonder waardevol en belangrijk voor de toekomst van ons dorp!
 
Het Leefbaar Baarle Team

 
PS 1: Op eenvoudig verzoek kan u ook de vragenlijst ook op papier ontvangen. Geef ons gerust een seintje.  De enquête is een initiatief van Leefbaar Baarle vzw.

PS 2:  In deze enquête definiëren we het grondgebied van Baarle zoals dit ook in Hoplr is omschreven. Dit betekent dat ook gezinnen die in de ruime omgeving van de Halewijnstationstraat wonen kunnen deelnemen. U kunt de kaart raadplegen via deze link: https://goo.gl/vE7STZ. Meer informatie over Hoplr in Baarle vindt u op deze website: https://www.hoplr.com/neighbourhood/map/564 .
  
PS 3:  U kunt het beantwoorden van de vragen pauzeren en later de draad opnieuw oppikken. Laat gewoon de enquête in een tabblad van je browser open staan. Wel best eerst een pagina volledig beantwoorden en naar de volgende pagina gaan. OPGELET: uw browsersessie of tabblad NIET afsluiten. De computer ook niet afsluiten. De computer kan wel in slaapstand gezet worden. U kan uw eerdere antwoorden bewerken zolang de enquête niet is beëindigd.
 
Start van de enquête:

Question Title

* 1. Duid aan wat past:

Question Title

* 2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

Question Title

* 3. Uw geslacht:

Question Title

* 4. Adres van uw woning:

Question Title

* 5. U kunt hier eventueel jouw e-mailadres meegeven als u op de hoogte wil worden gehouden van de resultaten van de enquête en van de activiteiten van Leefbaar Baarle:

 
10% of survey complete.

T