Welzijnsonderzoek gezelschapskonijnen Nederland

 
2% of survey complete.
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze online enquête over uw konijnen, hun leefomstandigheden en gedrag. Deze enquête maakt deel uit van een grootschalig, landelijk onderzoek naar de huidige welzijns- en gezondheidsstatus van gezelschapskonijnen in Nederland. Dit onderdoek is een vervolg op eerder onderzoek, waaruit is gebleken dat veel gezelschapskonijnen in Nederland te maken hebben met welzijns- en/of gezondheidsproblemen. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dennis Vink, gedragsbioloog aangesloten bij de faculteit Diergeneeskunde, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht. Hij voert het onderzoek uit onder begeleiding van Dr. Yvonne R.A. van Zeeland (dierenarts-specialist, afdeling Vogels & Bijzondere Dieren, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren) en Dr. Claudia M. Vinke (gedragsbioloog, Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij).

De enquête richt zich op het verzamelen van informatie over de handelsstromen, de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van gezelschapskonijnen. De verzamelde informatie zal gebruikt worden voor het in kaart brengen van risicofactoren voor welzijns- en gezondheidsproblemen, evenals voor de ontwikkeling van mogelijkheden om deze problemen te voorkomen. 

De enquête bestaat uit een online vragenlijst die circa 20 minuten van uw tijd in beslag zal nemen. Het is mogelijk om tussentijds uw antwoorden op te slaan en op een later moment verder te gaan met het invullen van de enquête (vanaf hetzelfde apparaat!). Het grootste deel van de vragen is multiple choice. Wanneer er gevraagd wordt om een percentage of een aantal en u weet hierop niet het exacte antwoord, dan vragen wij u om deze vraag naar uw beste schatting te beantwoorden. 

Indien gewenst kunt u de enquête anoniem invullen. Persoonlijke gegevens zullen ten alle tijden vertrouwelijk behandeld worden.  De individuele informatie zal uitsluitend als samengestelde dataset geanalyseerd en als dusdanig gepresenteerd worden, zodat gegevens op geen enkele manier naar een individu herleidbaar zijn. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan dit onderzoek en worden niet aan derden verstrekt.  

Aan het eind van de enquête vragen wij wel of u bereid bent om verder bij te dragen aan dit onderzoek door ons te ontvangen voor een kort bezoek op uw locatie. Ook dit kan anoniem: wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens en wij zullen uw naam nergens vernoemen. Indien u hiertoe bereid bent, vul dan a.u.b. wel uw contactgegevens in. 


Wij wensen u veel plezier met het invullen van de enquête en danken u bij voorbaat voor uw bijdrage aan ons onderzoek!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de enquête, dan kunt u contact met ons opnemen: 

drs. Dennis Vink
Afdeling Gezelschapsdieren, faculteit Diergeneeskunde 
Universiteit Utrecht
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht, Nederland
E-mail: konijn.enquete@uu.nl

T