Persoonlijke gegevens

Question Title

* 1. Waar werkt u?

Question Title

* 2. Wat is uw functie in de (non) formele volwasseneneducatie ?

Question Title

* 3. Ik / mijn organisatie was voor 2013 actief in het Grundtvig-programma.

Question Title

* 4. Ik / mijn organisatie diende na 2014 een aanvraag in voor ERASMUS+/Volwasseneneducatie.

Question Title

* 5. Ik/mijn organisatie is geïnteresseerd om met buitenlandse organisaties samen te werken

Question Title

* 6. Ik vind het makkelijk om informatie over de volwasseneneducatie in Europa te vinden.

Question Title

* 7. Welke media verkiest u ?

  Heel erg Zou het gebruiken Helemaal niet
Websites / elektronische nieuwsbrieven
Seminaries, conferenties, workshops enz
Boeken, kranten, tijdschriften…
Virtueel platform
Facebook
Twitter
Linked-In

T