Screen Reader Mode Icon
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt hoe het de eerstelijnszorg makkelijker kan worden gemaakt om bij te dragen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en klimaat. Onderzoeksbureau Rebel voert dit onderzoek uit en wil graag met de branche zelf hierover in contact. Wat is het praktijkbeeld van de motivatie, mogelijkheden en beperkingen voor professionals in de eerstelijnszorg om te verduurzamen? En wat zou er georganiseerd kunnen worden om dit makkelijker te maken? Wij waarderen het zeer als u in dit kader de onderstaande vragen wilt beantwoorden.

Het invullen van de vragen duurt ongeveer 7 minuten (16 vragen). De resultaten worden rond april gedeeld via verschillende publieke kanalen.

Question Title

* 1. Hoe bent u met deze vragenlijst in contact gekomen?

Question Title

* 2. Onder welke beroepsgroep valt u?

Question Title

* 3. Wat is uw functie?

Question Title

* 4. Bent u (mede-)eigenaar van de huisvesting van uw zorgpraktijk/organisatie?

Question Title

* 5. In welke mate is er aandacht voor verduurzaming  van de beroepsmatige activiteiten, bedrijfsvoering en huisvesting (ihkv milieu en klimaat)?

  In zeer beperkte mate Beperkt Voldoende Groot In zeer grote mate
Bij uzelf
Bij uw directe collega's in de zorgpraktijk / organisatie
Bij uw beroepsgroep

Question Title

* 6. In welke mate past u de volgende verduurzamingsmogelijkheden toe in uw zorgpraktijk?

  Niet of zeer beperkt Beperkt Voldoende In grote mate In zeer grote mate N.v.t. Weet ik niet
Energiebesparing (isolatie, verlichting, etc)
Verduurzaming energie (zonnepanelen, groene energie, etc.)
Circulair werken (materiaalgebruik, inkoop, afval, etc.)
Voorkomen van medicijn(resten) in het riool
Minder (snel) medicatie voorschrijven
Bijdragen aan een gezondmakende leefomgeving en milieu rondom de praktijk

Question Title

* 7. Indien van toepassing: heeft u daarvoor gebruik gemaakt van (financiële) stimuleringsmaatregelen en zo ja, welke?

Question Title

* 8. Zou u meer bij willen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen?

Question Title

* 9. Op welke verduurzamingsmogelijkheden is naar uw idee het meeste winst te behalen voor uw zorgpraktijk/organisatie ten opzichte van de huidige situatie?

  Geen winst Beperkte winst Voldoende winst Veel winst Zeer veel winst N.v.t. Weet ik niet
Energiebesparing (isolatie, verlichting, etc)
Verduurzaming energie (zonnepanelen, groene energie, etc.)
Circulair werken (materiaalgebruik, inkoop, afval, etc.)
Voorkomen van medicijn(resten) in het riool
Minder (snel) medicatie voorschrijven
Bijdragen aan een gezondmakende leefomgeving en milieu rondom de praktijk

Question Title

* 10. In welke mate  verwacht u de volgende verduurzamingsmogelijkheden (meer) toe te passen in de nabije toekomst?

  In zeer beperkte mate In beperkte mate Voldoende In grote mate In zeer grote mate N.v.t. Weet ik niet
Energiebesparing (isolatie, verlichting, etc)
Verduurzaming energie (zonnepanelen, groene energie, etc.)
Circulair werken (materiaalgebruik, inkoop, afval, etc.)
Voorkomen van medicijn(resten) in het riool
Minder (snel) medicatie voorschrijven
Bijdragen aan een gezondmakende leefomgeving en milieu rondom de praktijk

Question Title

* 11. In welke mate vormen de volgende factoren een beperking voor verdere verduurzaming. Waarbij 'in zeer grote mate' een zeer grote beperking aangeeft.

  In zeer beperkte mate Beperkt Voldoende Groot In zeer grote mate
Motivatie voor het thema
Tijd
Verwacht gedoe / ongemak
Financiën
Bekendheid met (verduurzamings)mogelijkheden
Andere prioriteiten
(Beperkte) invloed op beslissingen over inkoop, bedrijfsvoering en huisvesting
Regelgeving en richtlijnen ten behoeve van vervanging materiaal ipv hergebruik

Question Title

* 12. In welke mate hebben naar uw idee de volgende interventies een stimulerend effect op de toepassing van verduurzamingsactiviteiten in uw beroepsgroep?

  In zeer beperkte mate In beperkte mate Voldoende In grote mate In zeer grote mate
Een praktisch (E-)handboek met duidelijke uitleg over de verduurzamingsmogelijkheden
Collectieve verduurzamingsafspraken als beroepsgroep 
Sturing via de bekostiging door zorgverzekeraars
Beschikbaarheid experts die per praktijk een verduurzamingsadvies op kunnen stellen
Meer bekendheid  van financiële en aanmoedigingsregelingen
Een duurzaamheidskeurmerk
Meer publiciteit voor inspirerende voorbeelden
Meer collectieve inkoop
Aandacht voor duurzaamheid in accreditaties en audtits
Wetenschappelijke richtlijnen voor duurzaam werken in de eerstelijnszorg
In retrospectief: Meer aandacht voor milieu en klimaat in de opleiding

Question Title

* 13. Vindt u het wenselijk als zorgprofessionals advies geven aan patiënten en/of cliënten over gedragsverandering ten behoeve van milieu en klimaat (denk daarbij aan de keuze voor een vervoersmiddel, mate van vleesconsumptie, etc.)? 

Question Title

* 14. Bent u bekend met de Green Deal voor Duurzame Zorg?

Question Title

* 15. Heeft u een best practice in dit kader die u graag met ons wilt delen? Of wilt u graag actief meedenken over de mogelijkheden?  Laat dan een korte beschrijving en uw contactgegevens in het onderstaande vak achter. Bij verdere vragen of opmerkingen, kunt u ook deze in het onderstaande vak vermelden.

0 van 16 beantwoord
 

T