Question Title

* 1. Hoe comfortabel was de werkomgeving bij uw werkgever?

Question Title

* 2. Hoe veilig voelde u zich op de werkplek bij uw werkgever?

Question Title

* 3. Hoe gemakkelijk was het voor medewerkers om het oneens te zijn met de beslissingen van uw supervisor?

Question Title

* 4. Wat zijn uw redenen om te vertrekken bij dit bedrijf?

Question Title

* 5. Hoe effectief werd gebruikgemaakt van uw vaardigheden bij dit bedrijf?

Question Title

* 6. Hoe gemakkelijk was het om de beschikking te krijgen over de hulpbronnen die u nodig had om uw werk goed te kunnen doen bij dit bedrijf?

Question Title

* 7. Hoeveel ruimte voor professionele groei werd u geboden bij dit bedrijf?

Question Title

* 8. Hoe goed werd u betaald voor het werk dat u deed bij dit bedrijf?

Question Title

* 9. Hoe eerlijk werd u behandeld door uw supervisor bij dit bedrijf?

Question Title

* 10. Hoe consequent werd u door uw supervisor beloond voor goed werk?

Question Title

* 11. Hoe realistisch waren de verwachtingen van uw supervisor?

Question Title

* 12. Hoe redelijk waren de beslissingen die werden genomen door uw supervisor?

Question Title

* 13. Hoe vaak luisterde uw supervisor naar de mening van medewerkers bij het nemen van beslissingen?

Question Title

* 14. Hoe goed ging uw supervisor om met problemen van medewerkers?

Question Title

* 15. Hoe goed werkten de leden van uw team samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken?

Question Title

* 16. Hoe vaak voelde u stress op het werk tijdens een gemiddelde week?

Question Title

* 17. Hoe gemakkelijk was het om een balans te vinden tussen werkleven en privéleven bij dit bedrijf?

Question Title

* 18. Beviel het werken bij uw werkgever, beviel het niet maar had u er ook geen hekel aan of had u een hekel aan uw werk?

Question Title

* 19. Welke acties kan uw werkgever ondernemen om een betere werkomgeving op te bouwen?

T