Introductie

Hoe ziet jouw beroepspraktijk eruit? Welke vergoedingen staan er tegenover jouw werk? Wat zijn jouw inkomstenbronnen? Antwoorden op deze vragen helpen ons om een volwaardig beeld te kunnen vormen van de huidige arbeidsomstandigheden binnen de digitale cultuursector. Én om te kunnen inventariseren welke arbeidsvoorwaarden passend en gewenst zijn. Daarom moedigen wij jou aan om deze vragenlijst* in te vullen.

De vragenlijst is een initiatief van de ketentafel Digitale Cultuur van het programma fairPACCT. Middels deze ketentafel werken digitale cultuurprofessionals samen aan fair pay en fair practice voor werkenden in deze deelsector. Zo is de ketentafel momenteel bezig met het samenstellen van een Fair Practice Guide, waarin wordt aangegeven met welke factoren rekening te houden bij het samenstellen van of onderhandelen over jouw tarieven. De uitkomsten van deze enquête dienen onder andere als input voor het uitwerken van deze Fair Practice Guide.

Deze vragenlijst:
- is anoniem (én wij gaan zorgvuldig met de resultaten om)
- kun je het beste op je laptop invullen
- duurt een kwartiertje om in te vullen
- is in te vullen tot maandag 25 maart

We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking!

* Let op: deze vragenlijst is bedoeld voor alle in Nederland gevestigde makers binnen de digitale cultuursector, die als zelfstandige werken. Digitale cultuur kent de volgende subdisciplines: Art-Science, Audiovisueel, Biohacking, Coding, Databases, Digital Fabrication, Digital storytelling, Games, Hacking, Interactieve Kunst, Online Media, Performance, Postdigital en Productontwikkeling.

Question Title

* 1. Ben je een in Nederland gevestigde zelfstandige binnen de digitale cultuursector?

 
14% of survey complete.

T