Screen Reader Mode Icon
Wat weet jij al over lactaattesten? Test je kennis aan de hand van onderstaande vraagjes.

Duid het juiste antwoord aan. Er is telkens maar 1 antwoord juist !

Question Title

* 1. Op basis van lactaatmetingen kan je:

Question Title

* 2. Welke van volgende uitspraken m.b.t. de lactaatdrempels is juist?

Question Title

* 3. De lactaatwaarden zoals die verschijnen op het scherm van je lactaatmeter zijn

Question Title

* 4. Een ‘lactaattest’ moet een protocol volgen met stappen van minstens 5 minuten.

Question Title

* 5. Welke uitspraak m.b.t. lactaat is juist?

Question Title

* 6. Hoeveel meetpunten zou je minstens moeten hebben om de lactaatcurve te kunnen interpreteren?

Question Title

* 7. Testen op de eigen fiets zijn te verkiezen boven testen op een standaardergometer.

Question Title

* 8. Lactaatdrempels zijn, indien 'valide' bepaald, een onmisbaar hulpmiddel om

Question Title

* 9. Welke van volgende looptrainingen zal de maximale lactaatwaarde (d.i. de hoogste lactaatwaarde, gemeten op het einde van een opklimmende, maximale inspanningsproef) waarschijnlijk het meest doen toenemen in de loop der weken (gesteld dat de sessies 1 of 2 x per week herhaald wordt)?
NB, ‘voluit’ = met dien verstande dat alle herhalingen aan ongeveer dezelfde snelheid kunnen afgewerkt worden en dat er als het ware geen bijkomende herhaling meer mogelijk zou zijn (m.a.w., de herhalingen moeten aan de ‘hoogst mogelijke gemiddelde snelheid’ afgewerkt worden).

Question Title

* 10. Voor welke sportdiscipline zal een hoge maximale lactaatwaarde het nuttigste zijn?

0 van 10 beantwoord
 

T